Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Fler allmänläkare sänker dödligheten

Publicerad: 17 mars 2005, 08:01

Tillgången på läkare i primärvården påverkar befolkningens dödlighet, hävdar forskare bakom en amerikansk studie. Ju fler läkare i primärvården desto lägre dödlighet, visar resultaten. Läkare inom andra specialiteter har inte samma positiva inverkan på befolkningens hälsa.


Studien, som publiceras on line på tidskriften Health Affairs webbplats, har kartlagt läkartätheten inom olika specialiteter i 3 075 län i USA och jämfört den med dödlighetsstatistiken för åren 1996-2000.

Som läkare i primärvården, "primary-care doctors", klassificerades specialister i allmänmedicin, allmän pediatrik och allmän internmedicin som hade sin verksamhet utanför sjukhus. Övriga klassificerades som specialister, oavsett om de tjänstgjorde på sjukhus eller på en egen klinik.

Hjärtsjukdomar och cancer var den vanligaste dödsorsaken under hela studiens gång, men dödligheten sjönk något under de fyra åren. Inkomsterna per capita steg, som ett resultat av en minskad arbetslöshet.

Resultaten visar att en ökning av läkartätheten med en allmänläkare per 10 000 invånare ledde till en 6-procentig sänkning av den totala dödligheten och en 3-procentig sänkning av dödligheten i stroke. Antalet dödsfall av alla orsaker minskade med 34,6 per 100 000 invånare. Siffrorna var justerade med hänsyn till demografiska data och ekonomisk levnadsstandard, dock på en ganska grov nivå.

Något motsvarande samband sågs inte när det gäller läkartätheten inom andra specialiteter.

Forskarna, som arbetar vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, drar slutsatsen att vad som krävs för en förbättring av den amerikanska befolkningens hälsa är en satsning på primärvården, inte på den specialiserade vården. USA ligger i botten bland OECD-länderna när det gäller nästan alla hälsoindikatorer, och har försämrat sin ställning ytterligare de senaste åren, under en tid när antalet specialister har ökat.

Forskarna konstaterar att USA har en förhållandevis låg andel läkare i primärvården jämfört med länder som Australien, Frankrike och Tyskland. Sverige utpekas som ett undantag, ett land som har en bra primärvård och en god hälsa i befolkningen, trots att allmänläkarna är färre än specialisterna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev