Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Fler fall av svår influensa i Sverige

Publicerad: 18 mars 2002, 08:58

Antalet influensafall stiger i landet och dessutom verkar de som drabbas bli sjukare, jämfört med föregående influensasäsong. Trenden i övriga Europa är, med undantag för Tyskland och Rumänien, sjunkande.


Antalet kliniska influensaanmälningar liksom antalet laboratorieverifierade fall har stigit i Sverige under veckan. Tittar man närmare på statistiken är antalet laboratorieverifierade fall fler, medan det rapporterats färre fall från sentinelsystemet, jämfört med förra året. Sentinelsystemet är ett rapporteringssystem där läkare runt om i landet veckovis rapporterar till Smittskyddsinstitutet hur många av deras patienter som har misstänkt influensa.  - Skillnaderna i resultat mellan systemen kan tyda på att årets influensa ger något svårare symtom, jämfört med förra säsongen. Det gör att patienterna blir sämre och därför kanske söker sjukhusvård i större utsträckning i stället för att gå till sentinelläkarna i primärvården. Men detta vet vi inte säkert ännu, säger Pasi Pentinen, läkare vid avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet.  Att influensan denna säsong verkar ge något svårare symtom stämmer enligt Smittskyddsinstitutet väl med den subtyp av influensaviruset som dominerar. Förra året dominerade A/H1 och B som ger relativt milda symtom. I år har majoriteten istället smittats av influensa A/H3.  Flera lokala utbrott har rapporterats under veckan. Däribland ett från ett konferenscentrum i Skåne där hela 71 procent av totalt 35 personer i åldrarna 40-55 år insjuknade.  - Det är förvånande att en så stor andel av konferensdeltagarna insjuknade. Man kan förstås vänta sig enstaka fall, men eftersom dessa personer är relativt unga och influensan har funnits länge i samhället borde dessa personer ha immunitet mot influensan. Därför väntar vi med spänning på svaren från virusodlingarna, säger Hans Bertil Hansson, Smittskyddsläkare i Region Skåne.  När det gäller det influensautbrott som rapporterades från Åsele för ett par veckor sedan har 22 av totalt 46 boende på ett servicehus i kommunen insjuknat i kliniskt verifierad influensa. Dessutom har 21 av totalt 68 anställda vid servicehuset insjuknat. Sju fall har hittills fått laboratorieverifierad influensa A.  - Vi tror att det är så att det aktuella servicehuset är ett centrum för epidemin i kommunen detta år. Förra veckan hade också Västerbotten flest rapporterade insjuknade fall i sentinelsystemet, säger Pasi Pentinen vid Smittskyddsinstitutet.  Pasi Pentinen berättar att denna influensatyp ofta ger feber, huvudvärk, hosta och mag-tarmsymtom. Dessutom är inkubationstiden för denna influensatyp relativt kort och ger en hög andel insjuknade, vilket också stämmer överens med den kliniska bilden av de insjuknade vid servicehuset.  Totalt sett i landet visade sig visade sig ungefär var tionde patient som kom till sentinelläkarna under veckan få diagnosen influensa. Trots detta är årets influensasäsong totalt sett lugn, med förhållandevis få insjuknade.  Enligt Pasi Pentinen är det dock för tidigt att säga att influensan denna säsong har nått sin kulmen.  - De informella signaler som vi får från olika håll runt om i landet tyder på att det även denna vecka är många med influensa som söker sjukvård runt om i landet, säger Pasi Pentinen.  Han påpekar dock att det influensavaccin som har använts inför årets säsong ger ett bra skydd mot sjukdomen.  I övriga Europa avtog influensaanmälningarna under veckan, men från Tyskland och Rumänien rapporteras dock ökad aktivitet.  När det gäller influensaepidemin i Norge kommer de flesta anmälningarna från norra och mellersta Norge. Antalet anmälningar har dock inte ökat.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev