Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Fler för tidigt födda dog på sjukhusen i södra Sverige

Publicerad: 18 augusti 2004, 08:10

Fler än 200 barn som föddes extremt tidigt i södra Sverige under 1990-talet hade varit ilivet om sjukhusen i söder haft samma andel överlevande barn som de i norr. Detta utan att andelen skadade skulle vara högre. Det hävdas i en ny studie.


Den svenska nyföddhetsvården har under lång tid präglats av intensiva diskussioner om de barn som föds allra mest för tidigt, i vecka 22-25. På ena sidan har universitetssjukhusen i Umeå och Uppsala stått, och på den andra sidan övriga universitetssjukhus. Medan neonatalvården i norr har varit mycket aktiv med att försöka rädda även extremt för tidigt födda barn med bara svaga tecken på vitalitet har man i söder varit mer restriktiv med detta. Den främsta orsaken till den restriktiva hållningen har varit den stora risken för att barnen har skador som leder till handikapp.  Lönar sig att sätta in alla resurser  Enligt författarna pekar den nya studien, som omfattar 3 602 barn, på att det lönar sig att sätta in alla resurser för att rädda även de allra mest för tidigt födda.  - Resultaten visar att man får fler överlevande barn, men de blir inte mer skadade. I så fall finns det, tycker jag, ingen anledning att tveka när det gäller att välja en sådan strategi, säger Stellan Håkansson, överläkare på neonatalavdelningen på barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus och en av läkarna bakom studien.  Om södra Sverige haft samma överlevnadssiffror som norra under perioden 1990-1999, så hade antalet överlevande barn födda i vecka 22-25 ökat med 77 procent, från 307 till 544, alltså ytterligare 237 överlevande barn.  - Jag tror att de har en poäng. De senaste åren har också skillnaderna mellan sjukhusen minskat. Även i söder går man mot mer aktiva insatser även längre ner i veckorna, säger Lena Hellström-Westas, ordförande i Barnläkarföreningens neonatalsektion.  Resultat efterlystes år 2001  Den studie som nu är klar har sin upprinnelse i en debattartikel i Dagens Medicin från 2001 där en rad läkare från södra Sverige efterlyste resultat från Uppsala och Umeå, framför allt när det gällde andelen barn med skador, se Dagens Medicin nr 13/01.  Enligt Umeå-studien klarade sig 30-40 procent av barnen födda i vecka 23-25 utan någon skada. Det gäller dock bara skador som registreras när barnen skrivs ut från sjukhuset, och inte till exempel kognitiva problem längre fram i livet.  Resten av barnen, 60-70 procent, hade en eller flera av diagnoserna lungsjukdom, hjärnblödning eller ögonskador. Hur allvarliga skadorna är framgår inte av studien.  Om det är skillnader i behandlingsstrategi eller andra faktorer som ligger bakom skillnaderna mellan norr och söder är oklart. Enligt studien är det överlevnaden det första dygnet hos de allra minsta barnen som skiljer sig åt mellan norr och söder.  - Jag tror att det är den proaktiva inställningen, särskilt hos förlossningsläkarna, tillsammans med den aktiva återupplivningen efter födseln som är de avgörande faktorerna, säger Stellan Håkansson.  Mats Blennow, verksamhetschef för neonatalvården i Stockholm, håller med om att det funnits skillnader i läkarnas inställning i Uppsala och Umeå jämfört med resten av landet. Han tror dock att det är andra faktorer som ligger bakom de skilda resultaten.  - I norr är neonatalvården centraliserad till universitetssjukhusen. I söder är det inte så. Det finns flera studier som visat på kvalitetsskillnader beroende på hur stora sjukhusen är. Det krävs en viss volym av de allra mest för tidigt födda barnen för att få tillräcklig erfarenhet, säger han.  FOTNOT: Studien är publicerad i Pediatrics Vol 114 No. 1 juli 2004 sidorna 58-64.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev