Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Flera orter vill ha smittskyddsmyndighet

Publicerad: 19 december 2003, 15:38

Det är inte bara Stockholm som aspirerar på att få bygga upp den nya EU-myndigheten för smittskydd. Socialdepartementet samlar för närvarande in synpunkter från de orter som anser sig lämpade att ta sig an uppgiften.


Det är ännu oklart var i Sverige den nya EU-smittskyddsmyndigheten ska ligga. Enligt nyhetsbyrån TT har statsminister Göran Persson nämnt Stockholm, Umeå, Lund och Göteborg som tänkbara orter. Ragnar Norrby, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet anser dock att den nya myndigheten har störst möjligheter att fungera på ett bra sätt om den hamnar i Stockholm.  - Tittar man på de resurser som finns i landet så har Stockholm klart bäst förutsättningar att bygga upp denna myndighet, inte minst på grund av att Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet ligger här. Dessutom har Stockholm större möjligheter än andra orter att rekrytera personal, säger Ragnar Norrby.  Han betonar bland annat vikten av den epidemiologiska forskning som bedrivs vid Karolinska institutet. Dessutom finns det ett högrisklaboratorium på Smittskyddsinstitutet, som inte har någon motsvarighet i övriga landet.  Eftersom smittskyddsmyndigheten kommer att ha många utländska anställda, inte minst chefspersoner, anser han att infrastrukturen på den ort som väljs ut är en viktig faktor. Han nämner bland annat att det måste finnas goda utbildningsmöjligheter och även möjligheter för de anställdas anhöriga att hitta arbete.  Den nya smittskyddsmyndigheten går för närvarande under arbetsnamnet European Centre for Disease Prevention and Control, ECDPC. Centrets huvuduppgifter kommer att bli att verka för en bättre samordning av det rutinmässiga smittskyddet inom EU, exempelvis när det gäller löpande övervakning av smittsamma sjukdomar. Det ska även samordna laboratorieresurser för mikrobiologi, men även akut koordinera arbetet vid stora utbrott, misstänkt bioterrorism med mera.  Marie-Louise Rönnmark, socialdemokratiskt kommunalråd i Umeå betonar att den nya myndigheten ska ha en fristående ställning från andra svenska myndigheter. Hon är därför optimistisk när det gäller idén att förlägga myndigheten till Umeå och hon har också informerat regeringens statsrådsberedning om fördelarna med denna placering.  Hon nämner bland annat närheten till Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, den epidemiologiska och mikrobiologiska forskningen vid Umeå universitet, men även Totalförsvarets skyddscentrum, som är försvarsmaktens kunskapscentrum för NBC-skydd, som ligger i Umeå. NBC står för nukleära ämnen, biologiska mikroorganismer och kemiska ämnen.  - Vi har en unik forsknings- och utbildningsmiljö som kan fungera som stöd till den blivande myndigheten. FOI är exempelvis ett av Europas ledande försvarsforskningsinstitut inom NBC-området, vilket är betydelsefullt för kampen mot bioterrorism. Därför är jag övertygad om att Umeå är det starkaste alternativet. Det viktiga är att myndigheten hamnar där det finns högst kompetens i närmiljön, säger Marie-Louise Rönnmark.  Socialdepartementet bereder ärendet för närvarande och det är ännu oklart när beslut om myndighetens lokalisering ska fattas. Enligt uppgift från departementet är tanken att handläggningen ska vara skyndsam och därför kommer beslutet sannolikt inom några månader.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev