Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Fortsätter att försöka stoppa vårdvalsmodell

Publicerad: 31 oktober 2007, 08:26

Allmänläkaren Jonas Sjögreen som hävdar att närsjukvårdsprogrammet i Västmanland är olagligt går nu vidare till kammar­rätten. Han vill att genomförandet stoppas i väntan på domstolsbeslut.


Jonas Sjögreen vände sig först till länsrätten i Västmanlands län eftersom han anser att det så kallade närsjukvårdsprogrammet strider mot hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Enligt HSL ska alla som bor i landstinget kunna välja en fast läkarkontakt med specialistkompetens i allmänmedicin. Men när Landstinget Västmanlands närsjukvårdsprogram införs vid årsskiftet garanteras invånarna bara en fast vårdenhet med som minst en allmänläkare anställd.
”Avtalen är oskäliga”

Närsjukvårdsprogrammet är ett slags vårdvalsmodell och innebär att alla som uppfyller vissa kriterier auktoriseras och kan starta en vårdcentral. Jonas Sjögreen hävdar att reformen även strider mot lagen om offentlig upphandling, LOU, och avtalslagen.

– Auktorisationen är bara en teknikalitet för att kringgå LOU. Avtalen är oskäliga eftersom landstinget förbehåller sig rätten att göra ändringar både i dess omfattning och ekonomiska för­utsätt­ningar, säger Jonas Sjögreen, som själv är verksam som privat familjeläkare i Västmanland.

Därför vill han att länsrätten ska pröva två saker. Dels om närsjukvårdsprogrammet är olagligt, dels om själva genomförandet som nu pågår under hösten ska stoppas i väntan på domstolens beslut, så kallad inhibition.

Men den 22 oktober kom länsrättens besked i det sistnämnda fallet – begäran om inhibition avslås. Det innebär att landstingets förberedelser får fortsätta. Därför har Jonas Sjögreen överklagat till kammarrätten för att stoppa det.

Varför driver du detta?

– Därför att det är viktigt att ha sin egen läkarkontakt och mest kostnadseffektivt med en specialist i allmänmedicin som bas, säger Jonas Sjögreen.

Parallellt fortsätter processen i länsrätten för att avgöra om närsjukvårdsprogrammet är olagligt.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev