Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Genomblödning i hjärtat studeras med kontrastbubblor och ultraljud

Publicerad: 15 mars 2005, 14:47

Med hjälp av ultraljud och kontrastbubblor kan det bli möjligt att detaljstudera blodförsörjningen i hjärtat. Forskare i Linköping arbetar för att förfina tekniken.


Ultraljudstekniken har de senaste tio åren stärkt sin ställning inom kardiologin. Tekniken kan ge information i realtid och i rörliga bilder både om hur hjärtat ser ut och dess funktion. Undersökningen är dessutom inte invasiv.

Hjärtats väggar är ljusa på ultraljudsbilderna. Blodet, däremot, reflekterar ultraljudet dåligt - ekosignalen är svag. Blodet blir svart.

Med vanlig ultraljudsteknik går det därför inte att urskilja små kapillärer och blodgenomströmningen i hjärtmuskeln, något som skulle vara värdefullt för att undersöka hjärtinfarktpatienter och personer som har dålig genomblödning, men som ännu inte har fått en infarkt.

En lösning på problemet är att förstärka signalen från blodet med kontrastmedel, i form av gasfyllda mikrobubblor.

Svårt att kvantifiera blodflödet  Med hjälp av kontrastmedlet blir det möjligt att få signal enbart från blodet, och "skala bort" vävnaden och därigenom få en bild av det fina trädet av små kärl. Den här tekniken har funnits sedan slutet på 1990-talet.

- Men den har inte slagit igenom kliniskt, eftersom det har varit svårt att kvantifiera blodflödet, säger Marcus Ressner, doktorand vid institutionen för medicinsk teknik på Tekniska högskolan i Linköping.

Han och hans medarbetare arbetar för att optimera sekvensen av ultraljudspulser som sänds mot hjärtat, så att signalen från blodet och den från vävnaden ska skilja sig så mycket som möjligt från varandra. På så sätt går det att öka informationen om genomblödningen.

Forskarna arbetar med experimentella modeller och datorsimuleringar för att studera hur bubblorna svänger i det fält som ljudvågorna skapar, och hur signalerna som bubblorna sänder tillbaka ser ut.

Tillsammans med Birgitta Janerot Sjöberg, överläkare och docent på fysiologiska kliniken, hjärtcentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping, testar forskargruppen även att kombinera kontrast med ultraljudsteknik vid undersökningar av patienter. Förhoppningen är att kontrasttekniken ska kunna förfinas så att den, tillsammans med till exempel dopplerundersökning, kan ge ett kvantitativt mått på blodförsörjningen av hjärtmuskeln.

För att mäta blodflödet får patienten först kontrast, vilket ger en ultraljudsbild av de blodfyllda kärlen. Därefter kan kontrastpartiklarna i ett visst område i hjärtat skjutas sönder med en stark ultraljudsvåg. Tanken är att det ska gå att kvantifiera flödet i hjärtmuskeln genom att mäta hur snabbt kontrasten strömmar in i området igen.

Bubblorna kan styras till rätt ställe  Forskargruppen i Linköping har också förhoppningar om att kontrastbubblorna skulle kunna användas i behandlande syfte.

- Ytan på kontrastbubblorna skulle kunna märkas med antikroppar, som kan häfta fast vid skadade kärlväggar eller blodproppar, säger Per Ask, professor vid institutionen för medicinsk teknik på Tekniska högskolan i Linköping.   En annan framtidsvision är att kunna lägga läkemedel inne i bubblorna som löser upp proppen - eller stamceller, som kan identifiera sig med epitelceller - och på så sätt reparera skadade kärl.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev