Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Goda resultat av multifaktoriell terapi vid diabetes

Publicerad: 7 februari 2008, 11:09

Det lönar sig att behandla mer än diabetikers blodsocker. Nya långtidsdata från en dansk studie visar att intensiv multifaktoriell behandling minskar typ 2-diabetikers risk för hjärt-kärlsjukdom och död.


Tidigare har forskarna vid danska Steno Diabetes Center i Köpenhamn visat att intensiv, multifaktoriell behandling minskar risken för ickedödlig hjärt-kärlsjukdom bland typ 2-diabetiker.

Behandlingskonceptet inkluderar noggrann blodsockerkontroll, blodtrycksbehandling med läkemedel som blockerar renin-angiotensinsystemet, acetylsalicylsyra och blodfettsänkande läkemedel.

Nu har forskarna undersökt om behandlingsmodellen även minskar risken att dö, av hjärt-kärlsjukdom eller andra orsaker.

I studien ingick 160 typ 2-diabetiker som alla hade mikroalbuminuri, albumin i urinen – vilket är ett tidigt tecken på njurkomplikationer. De slumpades till intensiv eller konventionell behandling under knappt åtta år. Sedan följdes de under ytterligare drygt 5 år.

Efter den sammanlagda uppföljningstiden på 13,3 år hade 24 patienter i intensivbehandlingsgruppen avlidit, jämfört med 40 i gruppen som fick konventionell behandling. Detta innebar en absolut riskminskning på 20 procent för patienterna i intensivgruppen.

Den intensiva terapin kunde också kopplas till lägre risk för död i hjärt-kärlsjukdom och hjärt-kärlhändelser som hjärtinfarkt och stroke. Dessutom var de färre i gruppen som fick intensivbehandling som drabbades av komplikationer i ögon och njurar.

Forskarnas slutsats är att intensiv behandling med flera läkemedelskombinationer och livsstilsförändringar är positivt för riskpatienter med typ 2-diabetes, både med avseende på kärlkomplikationer och risken att dö.                New England Journal of Medicine 2008; 358: 580–591

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev