Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Smärta

Här har strejken trätt i kraft

Publicerad: 21 April 2008, 16:07

I dag, den 21 april, har den första omgången av Vårdförbundets varsel trätt i kraft. Här kan du se vilka enheter som är berörda, samt vilka varsel som ska prövas av den centrala nämnd som tillsatts och därför ännu inte kunnat träda i kraft.


Landstinget Halland

Varsel som lagts:

Länssjukhuset Halmstad

Akutkliniken, resursenheten – sjuksköterskor, vårdplatskoordinator
Ögonoperation – sjuksköterskor
Kliniken för kirurgi och onkologi, avdelning 71 – sjuksköterskor, avdelningschef
Ortopedkliniken, avdelning 82 – sjuksköterskor, avdelningschef
Kliniken för bild- och funktionsmedicin – röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor
Blodcentralen – biomedicinska analytiker

Sjukhuset i Varberg
Röntgenkliniken – röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor
Ortopedkliniken, avdelning 3C – sjuksköterskor, avdelningschef
Kliniken för kvinnors och barns hälsa, gyn avdelning 1A – sjuksköterskor, barnmorskor, avdelningschef
Personalavdelningen, bemanningsenheten – sjuksköterskor
Blodcentralen – biomedicinska analytiker

Närsjukvården Halland
Närsjukhuset Kungsbacka, röntgenavdelningen – röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor

Varsel som ska prövas av den centrala nämnden:
Blodcentralen Sjukhuset i Varberg – biomedicinska analytiker
Blodcentralen Länssjukhuset Halmstad – biomedicinska analytiker

Landstinget i Värmland

Varsel som lagts:

Centralsjukhuset Karlstad
Avdelning 3 (ortoped) inklusive ortopedslussen - sjuksköterskor, första linjens chefer
Näva avd 8 (medicin) - sjuksköterskor,  första linjens chefer
Röntgen – sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och första linjens chefer
Ögonmottagning inklusive ögonoperation och Ögonmottagningen Haga – sjuksköterskor, första linjens chefer
Uppvakningsavdelning öst – sjuksköterskor, första linjens chefer
Operation väst – sjuksköterskor, första linjens chefer
Avdelning 21 (medicin) – sjuksköterskor, första linjens chefer
Laboratoriet för klinisk kemi – biomedicinska analytiker, första linjens chefer
Avdelning 15 (kirurgi) – sjuksköterskor, första linjens chefer
Avdelning 6 (kirurgi) – sjuksköterskor, första linjens chefer
Avdelning 33 MAVA (medicin) – sjuksköterskor, första linjens chefer

Torsby sjukhus
Anestesi/operation, inklusive uppvakningsavdelning – sjuksköterskor, första linjens chefer
Avdelning 4A (medicin/kirurgi) – sjuksköterskor, första linjens chefer

Arvika sjukhus

Avdelning 8 (kirurgi)  - sjuksköterskor, första linjens chefer

Primärvård

Vårdcentralen Gripen och Planeten med tillhörande jourcentral och LMV -  sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, första linjens chefer

Vårdcentralen Verkstaden Arvika inklusive LMV – sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, första linjens chefer

Varsel som ska prövas av den centrala nämnden:

Avdelning 33 MAVA
Näva avdelning 8
Laboratoriet för klinisk kemi
Röntgen

Västra Götalandsregionen

Varsel som lagts:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Område 5 – operation norr-söder – sjuksköterska operation, sjuksköterska anestesi.
Område 5 – handoperation – sjuksköterska operation
Område 5 – neurooperation – sjuksköterska operation, sjuksköterska anestesi.
Område 3 – ögonoperation – sjuksköterska operation, sjuksköterska anestesi.
Område 3 – dagkirurgi – sjuksköterska anestesi, sjuksköterskor operation,
Område 2 – ortopedoperation – sjuksköterska operation, sjuksköterska anestesi.
Område 6 – thoraxoperation –sjuksköterska operation, sjuksköterska anestesi.
Område 2 – akutmottagningen Östra sjukhuset – sjuksköterska, vårdenhetschef
Område 3 – ortopedavdelning 355A Östra Sjukhuset – sjuksköterska, vårdenhetschef
Område 4 – klinisk fysiologi lab – röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker

Primärvården Göteborg
Primärvårdsområde öster
Vårdcentrum Olskroken – samtliga avdelningsföreståndare/vårdcentralsföreståndare,
sjuksköterskor, distrikssköterskor

Primärvårdsområde nordost
Vårdcentralen Angered – samtliga avdelningsföreståndare/vårdcentralsföreståndare,
sjuksköterskor, distrikssköterskor

Vårdcentralen Lärjedalen – samtliga avdelningsföreståndare/vårdcentralsföreståndare, sjuksköterskor, distrikssköterskor

Primärvårdsområde Hisingen
Vårdcentralen Tuve – samtliga avdelningsföreståndare/vårdcentralsföreståndare,
sjuksköterskor, distrikssköterskor

Vårdcentralen Kärra  – samtliga avdelningsföreståndare/vårdcentralsföreståndare,
sjuksköterskor, distrikssköterskor

Primärvårdsområde väster
Vårdcentralen Kungssten  – samtliga avdelningsföreståndare/vårdcentralsföreståndare,
sjuksköterskor, distrikssköterskor

Västerbottens läns landsting

Norrlands universitetssjukhus
Blodcentralen och transfusionsmedicin – samtliga biomedicinska analytiker och sjuksköterskor
Ögonmottagningens ögonoperation – samtliga operationssjuksköterskor/operationsassistenter
Diagnostisk radiologi, Tandläkarhögskolans röntgenavdelning och nuclearmedicin,
Thoraxangiografi  – samtliga onkologisjuksköterskor och
röntgensjuksköterskor/röntgenassistenter samt första linjens
chef/chefer
Operationscentrum (C-op 1, 2, 3, sterilenheten) – operationssjuksköterskor/operationsassistenter, 6
sektionsledare inom ortopedi, kirurgi, gynekologi,
neurokirurgi, urologi, öron-näsa-hals-sektionen
Thoraxoperation – operationssjuksköterskor/operationsassistenter
Operationsavdelningen hand- och
plastikmottagningen – operationssjuksköterskor/operationsassistenter

Skellefteå lasarett

Blodcentralen – 4 biomedicinska analytiker
Operationsavdelningen – operationssjuksköterskor/operationsassistenter
Ögon- och öronmottagningen – operationssjuksköterskor/operationsassistenter
Röntgenavdelningen – röntgensjuksköterska/röntgenassistent samt första
linjens chef/chefer

Lycksele lasarett
Blodcentralen – biomedicinska analytiker
Operationsavdelningen Lycksele lasarett – operationssjuksköterskor/operationsassistenter samt första linjens chef/chefer
Röntgenavdelningen inklusive tjänstgörande med radiologisk utrustning i Tärna, Sorsele, Åsele, Vilhelmina, Storuman, Robertsfors och Malå hälsocentraler – samtliga röntgensjuksköterskor/röntgenassistent samt första linjens chef/chefer

Landstinget Västmanland

Varsel som lagts:

Centrallasarettet i Västerås
PCI-verksamheten – sjuksköterskor samt kardiologisjuksköterskor
Magnetröntgen – röntgensjuksköterskor
Ortopedmottagning – sjuksköterskor
Vaccinationsfunktionen – sjuksköterskor
Blodcentralen – biomedicinska analytiker
Operation – operations- och anestesisjuksköterskor
Mikrobiologiskt laboratorium  - biomedicinska analytiker
Ögonmottagningen – ortoptister
Ögonoperation, planerad verksamhet – ögonsjuksköterskor
Kirurgmottagningen – sjuksköterskor, stomiterapeut
Resursenheten, landstingets poolverksamhet – sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor
Akutens övervakningsavdelning 40 – sjuksköterskor
Kärlkirurgavdelning 5 – sjuksköterskor
Medicinavdelning 15 – sjuksköterskor

Primärvård
Distriktssjuksköterskor och barnmorskor vid vårdcentralerna Viksäng-Irsta, Bäckby, Hemdal, Herrgärdet och Oxbacken i Västerås

Hälso- och sjukvårdsupplysningen Västerås
Distrikstssjuksköterskor, sjuksköterskor

Varsel som ska prövas av den centrala nämnden:
Hälso- och sjukvårdsupplysningen samt vissa arbetsuppgifter på mikrobiologen

Landstinget i Uppsala län

Akademiska sjukhuset
Ögonmottagningen – chefer, specialistsjuksköterska, sjuksköterska
Neurologavdelning 85 D – chefer, specialistsjuksköterska, sjuksköterska
Handkirurgmottagningen – chefer, specialistsjuksköterska, sjuksköterska
Personalavdelningen/Resursen – chef, specialistsjuksköterska, sjuksköterska
Ortopedmottagningen – chef, specialistsjuksköterska, sjuksköterska
Urologavdelning – chef, specialistsjuksköterska, sjuksköterska
Ögonavdelning 85 C1– chef, specialistsjuksköterska, sjuksköterska
Mammografienheten/screening – chef, specialistsjuksköterska, sjuksköterska,
röntgensjuksköterska
Kortvårdskirurgiverksamheten – chef, specialistsjuksköterska, sjuksköterska
Ortopedavdelning 70 E2 – chef, specialistsjuksköterska, sjuksköterska
Klinisk neurofysiologi – chef, biomedicinsk analytiker
Onkologisk-endokrinologiska avdelningen 78 D – chef, sjuksköterska, specialistsjuksköterska
Akutvårdsavdelning 35 C – chef, sjuksköterska, specialistsjuksköterska
Otokirurgi – chef, sjuksköterska, specialistsjuksköterska
Överviktsenheten –  chef, sjuksköterska, specialistsjuksköterska

Enköpings lasarett

Operationsavdelningen – chef, sjuksköterska, specialistsjuksköterska

Landstinget i Östergötland

Universitetssjukhuset Linköping
Bildmedicin – röntgensjuksköterskor
Rekonstruktionscentrum, ögonvårdavdelning – sjuksköterskor
Medicincentrum, Reumamottagningen – sjuksköterskor
Kirurgi- och onkologicentrum KAVA – sjuksköterskor
Närsjukvården centrala avdelning 73 Universitetssjukhuset – sjuksköterskor
Närsjukvården centrala Avdelning 81 geriatrik Universitetsjukhuset – sjuksköterskor
Hjärtcentrum vårdavdelning 7 – sjuksköterskor
Anestesioperationscentrum R-sektionen operationscentralen – sjuksköterskor
Kirurgi- och onkologicentrum vårdavdelning lungmedicin – sjuksköterskor
Akutmottagningen – sjuksköterskor

Vrinnevisjukhuset

Bildmedicin – röntgensjuksköterskor
Hjärtcentrum OP – sjuksköterskor
Medicinskt centrum infektion avdelning 20 – sjuksköterskor
Närsjukvården Öster fysiologiska kliniken – biomedicinska analytiker
NSÖ akutmottagning – sjuksköterskor

Lasarettet i Motala
Bildmedicin (röntgen) – röntgensjuksköterskor
Ortopedicentrum, ortopedkliniken avdelning 101 och avdelning 104 – sjuksköterskor, 2 chefer

Vårdprocesscentrum, Linköping
– 6 sjuksköterskor, Cosmicansvariga

Närsjukvården Öster, Vårdcentralen Söderköping
– sjuksköterskor

Stockholms läns landsting

Varsel som lagts:

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Akutmottagningen – sjuksköterskor och sektionsledare, vart fjärde dygn
Röntgenkliniken – röntgensjuksköterskor och sektionsledare
Klinisk mikrobiologi- bakterieologiska laboratoriet – biomedicinska analytiker och sektionsledare
Klinisk farmakologi – dopinlaboratoriet – biomedicinska analytiker och sektionsledare
Fysiologkliniken – biomedicinska analytiker och sektionsledare
Klinisk kemi, Huddinge 1 – biomedicinska analytiker och sektionsledare
Dagkirurgi – operationssjuksköterskor, sjuksköterskor och sektionsledare

Karolinska universitetssjukhuset Solna
Röntgenkliniken Solna, centrala röntgen – röntgensjuksköterskor och sektionsledare
Röntgenkliniken Solna, neuroradiologisektionen – röntgensjuksköterskor och sektionsledare
Anestesi- operations- och intensivvårdskliniken, centralanestesin – anestesisjuksköterskor och sektionsledare
Thoraxkliniken, thoraxanestesi – anestesisjuksköterskor och sektionsledare
Endokrindagvården – sjuksköterskor, sektionsledare, chefssjuksköterska
Öron-näs- och halskliniken Solna, vårdavdelning A 16 A – sjuksköterskor, biträdande chefssjuksköterska, chefssjuksköterska
Ortopeden, A25A – sjuksköterskor, biträdande chefssjuksköterska, chefssjuksköterska
Neurologen, R 19 – sjuksköterskor, biträdande chefssjuksköterska
Neurokirurgen, R 16 – sjuksköterskor, biträdande chefssjuksköterska
Avdelningen för klinisk mykologi – biomedicinska analytiker och sektionsledare

Södertälje sjukhus
Röntgenavdelningen – röntgensjuksköterskor, sektionsledare, biträddande chefssjuksköterska

Vårdföretag inom Pacta:
Tiohundra AB /Norrtälje sjukhus
Röntgen – röntgensjuksköterskor och sektionsledare

S:t Görans sjukhus AB
Akutmottagningen (vart fjärde dygn) – sjuksköterskor och sektionsledare

Södersjukhuset AB
Akutvårdsavdelningen AVA avdelning 32 (vart fjärde dygn) – sjuksköterskor, biträdande chefssjuksköterska, chefssjuksköterska
Bilddiagnostiskt center, röntgenavdelningen – röntgensjuksköterskor och sektionsledare
Anestesiavdelningen – anestesisjuksköterskor och sektionsledare
Dagkirurgiskt centrum – operationssjuksköterskor och sjuksköterskor
Röntgenavdelning Nacka – röntgensjuksköterskor och sektionsledare
Röntgenavdelning Handen – röntgensjuksköterskor och sektionsledare
Röntgenavdelning Nynäshamn – röntgensjuksköterskor och sektionsledare

Danderyds sjukhus AB
Akutmottagning (vart fjärde dygn) – sjuksköterskor, sektionsledare, chefssjuksköterska
Röntgenavdelningen – röntgensjuksköterskor och sektionsledare
Diabetesdagvård – diabetessjuksköterskor
Endokrinologmottagningen – sjuksköterskor

Varsel som ska prövas av den centrala nämnden:

Norrtälje sjukhus
Röntgenavdelning

Södertälje sjukhus
Röntgenavdelning

Danderyds sjukhus
Röntgenavdelning

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Röntgenavdelning
Klinisk mikrobiologi – bakteriologiska laboratoriet
Klinisk kemi 1

Karolinska universitetssjukhuset Solna
Anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken, centralanestesin
Thoraxkliniken, thoraxanestesi
Ortopeden, A25 a
Neurologen, R 19
Neurokirurgen, R 16
Avdelningen för klinisk mykologi

Södersjukhuset
Röntgenavdelning
Anestesi/intensivvård

Region Skåne

Varsel som lagts:

Hässleholms sjukhusorganisation
Ortopedavdelning, avdelning 1 och 2 – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Rehab, avdelning 9 – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Medicin, avdelning 38 – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Operation – anestesi – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Röntgen – röntgensjuksköterska och sjuksköterska
Postoperativ avdelning – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Ortopedmottagningen – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Gynmottagningen – barnmorska, sjuksköterska och sjuksköterska med
specialutbildning
Medicin, IVÖ – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Medicin, mottagning – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Närakut, medicinakut – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Närakut, närsjukvård – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Rehab, dagrehab – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Rehab, geriatrikmottagning – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Rehabmedicin, hjärnskadeenheten – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Rehabmedicin, smärtrehab DORIS – första linjens chef, sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Ortopedkliniken Hässleholm – Kristianstad, kirurg- och ortopedmottagning – första linjens chef, sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Röntgen, mammografi – första  linjens chef samt sektionsledare/liknande,
röntgensjuksköterska och sjuksköterska

Lasarettet i Ystad
Internmedicin, avdelning 4 – första  linjens chef samt sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Internmedicin, avdelning 5 – sjuksköterskor med specialistutbildning och
sjuksköterskor
Hjärtmottagningar, hjärtsviktsmottagning – första  linjens chef samt sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Hjärtmottagningar, klinisk fysiologisk mottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande och biomedicinska analytiker
Hjärtmottagningar, kranskärlsmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
biomedicinska analytiker, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Hjärtvårdsavdelning HIA-EVA – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Medicinmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Specialistsköterskemottagning, antikoagulationsmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Specialistsköterskemottagning, diabetes – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Akut, Akutmottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Anestesi – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska
med specialistutbildning och sjuksköterska
IVA-postop, IVA postavdelning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
IVA-postop, preoperativ mottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Kem lab Ystad – första  linjens chef samt sektionsledare/liknande och
biomedicinska analytiker
Röntgen, CT – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor
Röntgen, mammografi – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor
Röntgen, MR  – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor
Röntgen, röntgenavdelning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor
Kirurg-Urologi, avdelning 1- första  linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Kirurg – urologi, avdelning 2, bröstmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Kirurg – urologi, avdelning 2, vårdavdelning 2 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Kirurg – urologi, endoskopimottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Kirurgi – urologi, Kirurgmottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Kirurgi – urologi, stomimottagning  – första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Kirurgi – urologi, urologimottagning  – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Operation OP, operationsavdelning  – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Ortopedi, ortopedmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande,
sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Kvinnokliniken, avdelning 3 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterskor med specialistutbildning, sjuksköterskor, barnmorskor
Kvinnokliniken, gynekologisk mottagning – första  linjens chef samt sektionsledare/liknande, barnmorskor, sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning
Ögonsjukvård, ögonmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Öron- näs och halsmottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Geriatrik och rehabilitering, avdelning 7 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Geriatrik och rehabilitering, geriatrisk mottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Geriatrik och rehabilitering, dagvård första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor

Lasarettet Trelleborg
Akutmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Ortopedi anestesi operation – första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Diabetesmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Endoskopienheten – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Specialistmottagning, gynekologimottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Specialistmottagning, kirurg- och urologimottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Medicinmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Ortopedi, mottagning – första  linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Röntgenavdelning– första linjens chef samt sektionsledare/liknande, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor
Stroke – reumamottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Vårdavdelning 10 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Vårdavdelning 11 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Vårdavdelning 12 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Ortopedi, avdelning 21 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Vårdavdelning 22 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Specialistmottagning, ögonmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Ortopedi, övervakningsavdelning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Specialistmottagning, öronmottagning – första  linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor

Helsingborgs lasarett
Akutmottagning kirurgi och ortopedi – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Akutmottagning medicin – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor
Akutvårdsavdelning kirurgi och öron – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Akutvårdsavdelning infektion – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Infektionsmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Gynekologi mottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, barnmorska, sjuksköterska och sjuksköterska med specialistutbildning
Gynekologi vårdavdelning, allmän avdelning 28 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, barnmorska, sjuksköterska och sjuksköterska med specialistutbildning
Fysiologiska avdelningen – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, biomedicinsk analytiker
Klinisk kemi – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, biomedicinsk analytiker
Patologi och cytologi – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, biomedicinsk analytiker
Röntgenavdelningen, bröstenhet – mammografi – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, röntgensjuksköterska och sjuksköterska
Röntgenavdelningen, kranskärlsröntgen PCI – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, röntgensjuksköterska och sjuksköterska
Hudenhet – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Ögonenhet – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
ÖNH enhet – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Avdelning 48 endokrinologi – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Diabetes och fotmottagning – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Avdelning 45 gastro – första  linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Mag och tarmmottagningen – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Kardiologiska sektionen, AK-mottagningen – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Kardiologiska sektionen, avdelning 44/HIA hjärtenheten – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Kardiologiska sektionen, kardiologmottagningen – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Kardiologiska sektionen, PCI-lab – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska, biomedicinsk analytiker
Lung- och allergisektionen, avdelning 45 – första linjens chef samt sektionsledare/liknande, sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Lung- och allergisektionen, lung- och allergimottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Medicinmottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Neurologiska sektionen, avdelning 46- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Neurologiska sektionen, neurologmottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Närsjukvård avdelning 41- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Reumatologmottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Strokeenheten, avdelning 47- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Strokeenheten, rehabmottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område intensivvård, IVA- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område intensivvård, postop- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område intensivvård, smärtenhet- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område kirurgi och urologi, avdelning 31- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område kirurgi och urologi, avdelning 33- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område kirurgi och urologi, bröstenhet – kirurgi- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område kirurgi och urologi, kirurgmottagning- första  linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område kirurgi och urologi, urologmottagning- första  linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område operation, dagkirurgisk enhet- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område operation, endoskopienhet- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område operation, operationscentral- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område operation, Pre-op mottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område ortopedi, avdelning 38- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område ortopedi, ortopedmottagning- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska
Område vårdadministration, smärtrehab- första linjens chef samt sektionsledare/liknande
Sjuksköterska med specialistutbildning och sjuksköterska

Varsel som ska prövas av den centrala nämnden:

Ystads lasarett:
Gynmottagning avd 3
Op
Kirurgen avd 1
IVA/postop
Akuten
Anestesi
Geriatrik avd 7
Medicin avd 5
HIA/EVA
Hjärtvårdsavd/HIA
Lab
Röntgen

Helsingborgs lasarett:
Akutmottagning
Klin kemavdelning
Röntgenavdelning
HIA
AK-mottagning
Avd 31/33
Post-OP
Op-centralen
Endo-mottagning

Kommuner som berörs:

Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm
Lycksele
Norrköping
Norsjö
Robertsfors
Varberg
Västerås
Östhammar

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev