Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Hjärtsviktsmedel gav ingen effekt

Publicerad: 25 mars 2002, 14:42

ACC 2002. Det är ingen mening med att ge patienter med hjärtsvikt en endotelinreceptorantagonist, en ny typ av läkemedel som många ställt stora förhoppningar på som nästa generations hjärtsviktsmedel.


Vid hjärtläkarkongressen ACC i Atlanta presenterades den första större studien med substansen bosentan som tilläggsbehandling. Inte på någon punkt visade den sig göra nytta.  Hypotesen bakom endotelinreceptorantagonister, ETRA, bygger på kunskaper om ämnet endotelin, som produceras i blodkärlens vägg. Endotelinets verkan är åtminstone tvåfaldig. Genom att binda till specifika receptorer på de glatta muskelcellerna, och på själva endotelcellerna, bidrar endotelinet till att blodkärlen drar sig samman och att muskelcellerna börjar dela sig och bygga om blodkärlen. Båda dessa effekter bidrar till att situationen för patienter med hjärtsvikt förvärras, se Dagens Medicin nr 22/01.  Förhoppningen har varit att man skulle kunna hejda sjukdomsförloppet genom att blockera de två typer av endotelinreceptorer som hittills upptäckts.  Studie visade ökad pumpförmåga  På ACC-kongressen i Orlando förra året presenterades en mindre studie på 290 patienter med hjärtsvikt som använde ett annat ETRA-preparat, tezosentan. Denna studie tittade på förloppet vid akut hjärtsvikt och konstaterade att hjärtats pumpförmåga förbättrades med 20 procent hos de patienter som behandlats med tezosentan. Någon längre uppföljning av mortalitet och sjuklighet fanns dock inte i studien.  Den nya studien Enable, som undersökt endotelinreceptorantagonisten bosentan, är egentligen flera olika studier. I den första studien testades höga doser, på 500 mg, på mindre grupper av hjärtsviktspatienter, vilket gav betydande biverkningar.  I Enable 2, som presenterades på ACC-kongresen i Atlanta, hade dosen bosentan reducerats till 125 mg per dag för att minska risken för biverkningar. 1613 patienter randomiserades till tilläggsbehandling med bosentan eller placebo. Patienterna följdes i 18 månader.  - Tyvärr kan vi konstatera att även denna lägre dos gav liknande tidiga biverkningar som i tidigare studier, berättade läkaren Milton Packer från Columbian Presbytarian Medical Center i New York City, som presenterade studien.  Behandlingen med bosentan gav ingen minskad mortalitet eller ens ett mindre antal inläggningar på sjukhus på grund av hjärtsvikt.  Tveksam till att göra nya studier  Milton Packer kommenterade resultatet med att det är mycket svårt att hitta rätt dos på nya läkemedel.  Läkaren Sharon Hunt vid Stanford Medical Center i Kalifornien, moderator för presskonferensen där studien presenterades, var tveksam.  - Om man vill vara djävulens advokat skulle man kunna säga att även om en lägre dos skulle kunna minska biverkningarna, är det lite som talar för att det skulle ge bättre effekt på patienternas hjärtsvikt.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev