Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Smärta

Hög risk för njursvikt efter levertransplantation

Publicerad: 4 September 2003, 08:35

Upp till var femte patient som får ett annat organ än njure transplanterad riskerar att drabbas av njursvikt inom fem år.Patienter som genomgått lever- eller tarmtransplantation hade högst risk, enligen en amerikansk studie i torsdagens utgåva av New England Journal of Medicine.


Den immunosuppressiva läkemedelsbehandling transplanterade patienter genomgår för att undvika avstötning av transplantatet är en av de faktorer som kan skada njurfunktionen. Även andra läkemedel kan skada njurarna, liksom annan sjukdom som diabetes, högt blodtryck och höga blodfettsvärden.  För att närmare studera risken för njursvikt efter andra transplantationer än njure analyserade forskare från Scientific Registry of Transplant Recipients, University of Michigan, Ann Arbor, USA, data för 69 321 patienter som under perioden 1990-2000 fick antingen en ny lever (53 procent av samtliga patienter), hjärta (35 procent), lungor (11 procent), både hjärta och lungor (0,8 procent) eller tarm (0,3 procent).  Under uppföljningen inträffade kronisk njursvikt hos 11 426 patienter, 16,5 procent av alla. En knapp tredjedel av dessa krävde antingen dialys eller njurtransplantation.  Risken att inom fem år drabbas av njursvikt var lägst bland dem som fick både hjärta och lungor, 6,9 procent. För hjärttransplantation var risken 10,9 procent, för enbart lungor 15,8 procent, för lever 18,1 procent och för tarmtransplantation 21,3 procent.  Patienter med kronisk njursvikt hade en mer än fyrdubblad risk att avlida under studiens gång jämfört med dem utan njursvikt.  När det gällde patienterna som fick en ny lever sågs en 25 procent högre risk för njursvikt för dem som behandlades med ciklosporin jämfört med dem som behandlades med takrolimus. Dock sågs ingen sådan skillnad för övriga organtransplantationer.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev