söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

HSAN vill lägga ned fler ärenden

Publicerad: 19 mars 2008, 11:15

Ändra lagen, så att det blir möjligt att avskriva anmälningar direkt, utan medicinsk utredning. Det vill general­direktören för HSAN, Annika Marcus.

Ämnen i artikeln:

Smärta

Patienters och anhörigas anmälningar av hälso- och sjukvårdspersonal till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, slår rekord – igen. 2007 fick HSAN ta emot cirka 4 500 anmälningar, nästan alla från allmänheten. Det är en ökning med 10 procent jämfört med året före.

De senaste åren har anmälningarna ökat i princip varje år. Det senaste decenniet har antalet tredubblats.

– Folk gnäller mer och mer, kommenterar Annika Marcus.

Gnäller?

– Ja. Ifrågasättandet ökar alltmer i samhället. Samma tendens märks hos JO. Folk är mer informerade om sina rättigheter. Och de utgår från att de ska leva jämt. Går man till doktorn förväntar man sig att bli frisk.

I en inlaga till socialdepartementet skriver HSAN att ökningen av anmälningar är ett tecken på ett växande missnöje - men att ökningen av antalet ärenden är ”omotiverad”.

– Det finns inga omvärldsförklaringar, som att den svenska vården blir sämre, som kan förklara ökningen av anmälningar, säger Annika Marcus.

Andelen patientanmälningar som leder till bifall och disciplinpåföljd ökar nämligen inte, utan ligger år efter år på cirka 2 procent.

Tror pengarna kan nyttjas bättre
HSAN och generaldirektören är oroliga för vad en fortsatt ökad ärendemängd kan leda till. Om ökningen fortsätter i samma takt får HSAN hantera dubbelt så många ärenden, uppemot 10 000, om tio år. Det skulle också innebära dubbelt så höga kostnader för den medicinska utredning som måste göras vid varje prövning.

Därför vill HSAN och Annika Marcus att lagen ändras så att det inte längre ska vara nödvändigt att varje prövning föregås av en medicinsk utredning. Exakt hur den nya prövningen ska gå till vet hon inte. Men Annika Marcus har inspirerats av JO, där vissa anmälningar kan skrivas av direkt, när det är uppenbart att de inte kommer att leda till bifall.

– Pengarna som går till de medicinska utredningarna skulle göra bättre nytta i sjukvården. Vi behöver få en förenklad hantering, säger Annika Marcus.

”Många är ledsna eller arga”
Hon medger att det finns risker om vissa ärenden avgörs utan en medicinsk utredning

– Ja, men det är en avvägning man får göra.

Ser du anmälningarna från allmän­heten som okynnesanmälningar?

– Det är inte för att jävlas som folk anmäler vårdpersonal till HSAN, folk är missnöjda. Men ofta kan man direkt se att anmälan inte kommer att leda till någon åtgärd.

– Många är ledsna, arga eller upprörda när de har blivit sjuka eller när en anhörig har dött. I den meningen är missnöjet inte oberättigat. Men detta betyder inte att vårdpersonalen har varit oskicklig eller oaktsam. Vissa diagnoser går inte att ställa, alla sjukdomar går inte att bota - läkaren är inte gud.

Annika Marcus menar ändå att allmänhetens möjlighet att anmäla till HSAN fyller en viktig funktion.

– Det är bra med en offentlig kontroll av vården – eller en offentlig kontroll av det missnöje som finns med vården, även om missnöjet är oberättigat. Men att 98 procent av anmälningarna inte leder till bifall bör bidra till att stärka tilliten till vården.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev