Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag28.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Smärta

KLASS B - sex projekt

Publicerad: 31 Oktober 2002, 14:43


1) Region-IT  Region-IT är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Jönköpings län. Avsikten är att skapa ett processorienterat IT-stöd som är gemensamt för alla vårdens insatser. Grundtanken är att informationsmängden kring patienten är gemensam. Den ska användas av dem som har behov av informationen, för att man ska kunna erbjuda bästa möjliga vård vid ett givet tillfälle.  Genom att bygga på en plattformsfilosofi med gemensamma tjänster kan nya funktioner läggas till, och fler leverantörer får möjlighet att komma in på marknaden. De tjänster som man nu arbetar med är patientöversikt, stöd för hantering av läkemedel, remiss och svar från laboratorierna samt stöd för arbetet med vårdplan och registrering av vårdkontakt.  Tävlande: Landstinget i Östergötland och Landstinget i Jönköpings län.  Mer information: Lars.Jerlvall@lio.se  http://e.lio.se/Region-IT/

2) BITNET   Bitnet (Baltic International Network) är ett telemedicinprojekt som inbegripit alla tre baltländer och Akademiska sjukhuset i Uppsala samt barnkliniken vid Centrallasarettet i Västerås. Projektet har stötts av Swedfund och pågått sedan 1999. Projektet avslutades i augusti i år i Riga.  Projektet har innehållit telemedicinska konsultationer och utbildningstillfällen inom neurofysiologi, radiologi, onkologi, primärvård, pediatrik och även till viss del inom neurologin. Genom Bitnet har Sverige kunnat stötta den medicinska verksamheten i Baltikum. Under projekttiden har ett kontaktnätverk har skapats, som också fungerar mellan baltländerna. Förutom konsultationer och utbildningar har också de baltiska staterna fått tillgång till ny medicinsk teknik och utrustning.  Tävlande: Akademiska sjukhuset i Uppsala och barnkliniken vid Centrallasarettet i Västerås.  Samarbetspartners: Ett 15-tal sjukhus och vårdinrättningar Estland, Lettland och Litauen. Industripartners: Telia, Eesti Telefon, Telia Latvija, Litetuvos Telecomas, Agfa/Gevaert, MDS- Nordion/Helax, Medtronic.  Mer information : anders.fagerlund@adm.uas.lul.se  http://www.bitnet.promotor.telia.se

3) Webifiering av RIKS-HIA   I kvalitetsregistret RIKS-HIA registreras samtliga patienter på hjärtintensivvårdsavdelningar vid 73 svenska sjukhus. Systemet har funnits under en längre tid och blev 1995 ett nationellt kvalitetsregister. Sedan våren 2001 har det varit möjligt att mata in uppgifter via Internet. Målet är att vårdkvaliteten inom hjärtsjukvården ska höjas genom bättre beslutsunderlag och bättre genomlysning av vårdprocesserna. Registret sköts vid nystartade UCR i Uppsala.  Webformulären tillåter användning av registret via vilken dator som helst med Internetuppkoppling, utan installation av särskild programvara. Genom att användaren själv kan ställa frågor till registret kan information om vårdprocesserna erhållas när den bäst behövs. Syftet med webifieringen är bland annat att öka tillgängligheten och att användaren ständigt har tillgång till aktuella uppgifter.  Tävlande: UCR (Uppsala Clinical Research Center)  Mer information: kalle.spangebrg@ucr.uu.se

4) www.internetmedicin.se  www.internetmedicin.se är en svensk webplats för medicinsk behandlingsinformation. Syftet med tjänsten är att fungera som ett lättillgängligt och användbart verktyg i den kliniska vardagen. www.internetmedicin.se är främst avsedd för läkare i Sverige vilka kostnadsfritt kan ta del av aktuella behandlingsöversikter. Dessa är skrivna av närmare 200 svenska specialister. All information granskas av ett vetenskapligt råd.  I oktober i år släpptes handdatorversionen av tjänsten där läkare kostnadsfritt kan ladda ner Internetmedicin.se.  Informationen uppdateras två gånger per år och antalet behandlingsöversikter ökar kontinuerligt. Vid lanseringen i september 2000 var antalet 106, idag finns över 340 översikter tillgängliga. Antalet besökare är i dagsläget cirka 40 000 per månad.  Tävlande: Internetmedicin  Mer information: johan.elverfors@internetmedicin.se

5) MATADOR   Matador är en virtual reality (VR) baserad simulering för träning av akutmedicinska procedurer. Matador är ett svensk-norsk samarbetsprojekt. Det bygger på en plattform (DOVRE) som är ett verktyg som kan distribuera 3D-grafik, ljud och annan multimediateknik över Internet.  Ett antal olika simuleringar finns tillgängliga. Man kan ikläda sig rollen av kirurg, narkosläkare, akutsjuksköterska eller narkossjuksköterska. I den virtuella världen representeras de av 3D-figurer, vilka kan röra sig och arbeta samtidigt i rummet.  Speciell tonvikt läggs vid träning av kommunikation, samarbete och ledarskap för att uppnå ett optimal teamarbete. VR-simuleringen är tänkt att användas av läkare under utbildning och som vidareutbildning för mera erfarna läkare.  En fältstudie utfördes våren 2002 mellan Norrlands Universitetssjukhus och Rigshospitalet i Oslo, Norge. 24 läkare och sjuksköterskor deltog. Projektet genomfördes med Telenor R&D som huvudprojektägare.  Tävlande: Institutionen för psykologi, Umeå universitet, med flera.  Samarbetspartners: Telenor R&D, Norge  Mer information: leif.hedman@psy.umu.se

6) SOLID   SOLID är Försäkringskassans kunskapsbank på Internet om socialförsäkringsmedicin. Den riktar sig i första hand till läkare och medicinstuderande, men även till andra yrkesgrupper som till exempel sjukgymnaster och kuratorer.  Det främsta syftet med SOLID är att läkare och medicinstuderande ska ha tillgång till samma information. De ska dessutom kunna få fortlöpande kompetensutveckling utifrån sina individuella behov, samt ett stöd i sin roll som intygsgivare. SOLID tillhandahåller därför de vanligaste intygsblanketterna med beskrivningar för hur de ska fyllas i. SOLID lanserades hösten 2001 och har idag cirka 6 000 besök per månad.  Tävlande: Försäkringskasseförbundet  Samarbetspartners: Försäkringskassorna i Sverige  Mer information: monika.kraft@fkf.sfa.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev