Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Krångliga sjukskrivningar ofta på allmänläkarens bord

Publicerad: 30 november 2005, 10:24

RIKSSTÄMMAN. Allmänläkarna får ta över de tunga sjukfallen när de andra specialisterna har gjort sitt. Den bilden tonar fram i en stor enkätundersökning bland allmänläkare och ortopeder.


På stämman i dag presenterar Britt Arrelöv, överläkare vid Stockholms läns landstings enhet forum för kunskap och gemensam utveckling, studien Problematiskt sjukskrivningsarbete - en jämförelse mellan specialistkompetenta läkare verksamma inom ortopedi och allmänmedicin.

Studien baseras på en enkätundersökning om sjukskrivningar från hösten 2004, en undersökning där 7 700 läkare i Stockholm och Östergötland deltog. För denna studie har svaren från specialistkompetenta ortopeder och allmänläkare särskilt analyserats.

Flera hot mot allmänläkarna  Enkäten visar på klara skillnader i hur ortopeder och allmänläkare ser på sjukskrivningar i sitt arbete.  Allmänläkarna uppgav i större utsträckning än ortopederna att de hanterar problematiska sjukskrivningspatienter, de mötte oftare patienter som inte var sjuka men ändå ville bli sjukskrivna. Fler av allmänläkarna hade också konflikter med patienterna och hotades.

Samtidigt visar undersökningen att allmänläkarna har bättre försäkringsmedicinsk utbildning än ortopederna, att de får bättre stöd av den egna ledningen och att de oftare kunde luta sig mot gemensamma sjukskrivningsriktlinjer.

- Jag trodde att ortopederna i större utsträckning skulle ha tillgång till riktlinjer om att nackskador ska behandlas på ett visst sätt eller att en viss operation bör resultera i ett visst antal veckors sjukskrivning. Men uppenbarligen har de inte något stort behov av det,   säger Britt Arrelöv.

Varför har de inte behov av riktlinjer?  - Troligen för att ortopederna har ett tydligare, mer avgränsat uppdrag. När de har uteslutit en ortopedisk åkomma kan de skicka iväg patienterna till andra. Sedan är det inte längre deras problem, säger Britt Arrelöv och tillägger:

- Jag säger inte att ortopederna inte tar sitt ansvar. Men allmänläkarna upplever många gånger att ortopederna borde ta hand om sina egna patienter.

Irriterande att ta över patienter  Att ta över en patient från en annan läkare var en av de saker som irriterade allmänläkarna mest.

- Allmänläkarna tycker inte om att krångliga patienter med mycket annan problematik skickas ut till dem. Allmänläkarna upplever att de får ta över när de andra specialisterna tycker att de har gjort sitt. Och de får ofta ta över de tunga fallen, med en mer komplex problematik.

Att bedöma nedsättning av arbetsförmåga och att hantera konflikter med patienten upplevde både ortopeder och allmänläkare som avgörande svårigheter.  Särskilt allmänläkarna efterlyste mer kunskaper för att tackla de problemen.

Hoppas på stöd från kommitté  Britt Arrelöv hoppas mycket på den sjukskrivningskommitté som ska bildas inom Stockholms läns landsting för att stödja framför allt allmänläkarna i deras arbete med sjukskrivningar.

Hur säger man nej till en patient? Hur ska jag hantera hot? Vem ska göra vad? Hur utnyttjar vi företagshälsovården? Hur möter vi arbetsgivarnas krav på läkarintyg från första sjukdagen? Det är sådana frågor som måste diskuteras, anser Britt Arrelöv.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev