Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Smärta

Läkarförbundets ordförande dömer ut alternativmedicin

Publicerad: 21 Oktober 2002, 09:44

Läkarförbundets ordförande, Bernhard Grewin, dömer ut regeringens uppgörelse med mp och v om att läkare och sjuksköterskor ska få mer undervisning om alternativmedicin i sin grundutbildning. - Det behövs inte. Alternativmedicinen erbjuder i princip bara en placebo-effekt.


I uppgörelsen inför den kommande mandatperioden har regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet enats om följande formuleringar:  "Vi vill se en ökad dialog mellan alternativmedicin och skolmedicinen, bland annat i form av att hälso- och sjukvårdspersonal i ökad utsträckning får undervisning om alternativmedicin i sin grundutbildning."  Skrivningarna är en seger för mp, som länge kämpat för att höja statusen för den alternativa medicinen. Mp vill att komplementärmedicinen ska vara ett komplement i sjukvården, partiet vill skapa ett komplementärmedicinskt forskningscentrum och stimulera alternativa behandlingsmetoder genom att momsbefria dem.  Ökad kunskap inte intressant  Läkarförbundets ordförande, Bernhard Grewin, ogillar skarpt utfästelserna av regeringen att föra in alternativmedicinen i grundutbildningarna.  Bernhard Grewin. Foto: Anders Kallersand." BORDER="0"Bernhard Grewin. Foto: Anders Kallersand.- Det är inte intressant att få ökad kunskap om alternativmedicinen. Det är redan trångt på grundutbildningen. Vi skulle behöva få in många nya moment inom skolmedicinen som behöver utvecklas och förbättras. Till exempel att vidareutveckla ledarskap, organisation och administrativ kompetens, säger han.  - Därmed vill jag säga att det är den traditionella skolmedicinen och bara den som ska vara kunskapen i vår gemensamma hälso- och sjukvård.  Bernhard Grewin menar att det möjligen är en fördel att hälso- och sjukvårdspersonalen känner till att sjukvårdens patienter i vissa fall vänder sig till alternativmedicinen.  - Vi måste känna till att en del av våra patienter vänder sig till alternativmedicinen, så att det inte uppstår en konflikt genom att patienterna avstår från den traditionella skolmedicinens insatser. För vi vet att det är skolmedicinen som verkligen kan ge patienten bot och bättring.  Kan inte alternativmedicinen ge patienter bot och bättring?  - Alternativmedicinarna erbjuder ofta den som söker sig dit ett väldigt gott omhändertagande och bemötande och de får tid. Sådana saker har i sig en bra effekt, en placebo-effekt. Om patienterna söker för smärtor och får en alternativ-medicinsk metod - örter till exempel - och känner mindre smärtor eller ett bättre välbefinnande är detta ingen farmakologisk effekt som ett läkemedel, det är ingen vetenskapligt bevisad effekt, utan en placeboeffekt.  Är inte det avgörande att effekten är bra?  - Nej. Enligt min mening ska den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framgent också självklart bygga på skolmedicinen, för den är byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är det vi ska erbjuda våra patienter. Vi ska inte erbjuda dem alternativmedicinska metoder som inte är vetenskapligt visade att de har effekt, även om de ibland, hos enstaka patienter, kan ha en effekt som patienten önskar.  Mer öppen för en ökad dialog  Vårdförbundets ordförande, Eva Fernvall, är mer öppen för en ökad dialog mellan skolmedicin och alternativmedicin.  - Det är oerhört viktigt att få fram mer forskning om komplementärmedicin, inte minst för att vi vet att många av våra patienter söker sig dit. Det är också bra om vi kan redogöra för olika slags behandlingsmetoder, men vi kan aldrig lära ut eller rekommendera behandlingar som vi inte vet har vetenskapligt bevisad effekt.  Raija Tyni-Lenné, ordförande i Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, har en liknande inställning:  - Det är viktigt att vara öppen för nya behandlingsmetoder, men effekterna måste vara studerade innan man undervisar i dem.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev