Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Läkarsekreterare vill vara med när vård-IT utvecklas

Publicerad: 17 oktober 2006, 11:44

Landets läkarsekreterare ser sig som en bortglömd resurs i arbetet med att utveckla IT- och dokumentationsfrågor i sjukvården. I den fortsatta processen vill de nu ha en plats.


I våras presenterades en nationell IT -strategi för hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska nu, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, arbeta för att strategin förankras i landstingen.

En genomförandeplan är framtagen och i budgetpropositionen för 2007 avsätts 50 miljoner kronor till den nationella IT -strategin, varav 17 miljoner kronor går till Socialstyrelsen. Arbetet innebär att landstingens journalsystem ska knytas ihop i en nationell patientöversikt som ska följa patienten och ge sjukvårdspersonal möjlighet att kommunicera och dela information med varandra på ett säkert sätt, se Dagens Medicin nr 10/06.

Sveriges läkarsekreterarförbund är angeläget om att få delta i detta arbete. Hittills anser förbundet att läkarsekreterarnas kompetens inte har tagits tillvara i det IT -strategiska arbetet inom sjukvården.

– Vi vill gärna ha ett finger med i spelet, för att inte säga tio fingrar, vi kan ju skriva med alla fingrarna, till skillnad mot annan personal inom vården som bara skriver med ett eller två, säger Helena Zander Ögren, ordförande i Sveriges läkarsekreterarförbund.

Hon anser att läkarsekreterarna har mycket att tillföra arbetet.

– Det är märkligt att det alltid är vårdfolk som ska arbeta med administrativa frågor när det finns en yrkesgrupp inom sjukvården som är utbildad för att göra just detta, säger Helena Zander Ögren.

Har länge försökt få gehör
Föreningen har vid en rad tillfällen försökt få gehör för sin önskan att delta mer aktivt i IT - och dokumentationsarbetet – hos såväl Socialstyrelsen som hos Sveriges Kommuner och Landsting. Dock utan större framgång, tycker Helena Zander Ögren. Föreningen har inte ens fått förslag och utredningar på remiss.

I ett nytt brev till Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund redogör hon för förbundets ansträngningar för att bli mer synliggjort i frågor som rör IT - och patientjournalutveckling.

Inför det fortsatta arbetet hoppas Helena Zander Ögren att Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting ska öppna dörren för yrkeskåren.

Monica Winge är projektledare för den genomförandeplan som Socialstyrelsen ska arbeta med under tre år.

– Det är viktigt att alla aktörer som arbetar med patienten finns med i det utvecklingsarbete som vi har framför oss. Läkarsekreterarna är en av dessa grupper. Vi håller nu på att beskriva vilka aktiviteter och vilka kompetenser som kan behövas, säger Monica Winge.

Socialstyrelsens arbete ska göras utifrån fyra intresseperspektiv: huvudmännens, patientens, personalens och IT -marknadens.

– När det gäller personalen är det väsentligt att användarperspektivet finns med och där har säkert läkarsekreterarna viktig kunskap, säger Monica Winge.

Sveriges läkarsekreterarförbund är en intresseorganisation med 4 000 medlemmar. Rent fackligt företräds många inom kåren av SKTF .

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev