Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Smärta

Lättmjölk kan skydda hjärtat

Publicerad: 8 april 2008, 13:10

Fettsnåla mjölkprodukter kan ge ett skydd mot högt blodtryck hos äldre kvinnor, enligt nya resultat från den stora amerikanska studien Womens Health Study.


Mejeriprodukter med låg fetthalt har även tidigare kunnat kopplas till en minskad risk för högt blodtryck, men data från större prospektiva studier har saknats.

Nu har sambandet undersökts närmare i den så kallade Womens Health Study, en populationsstudie med cirka 40 000 amerikanska kvinnor som arbetar inom vården.

I den aktuella delstudien följdes 28 886 kvinnor som var över 45 år och inte led av högt blodtryck när studien påbörjades. Deras intag av mjölkprodukter, kalcium och vitamin D kartlades vid studiestarten med hjälp av frågeformulär. Under den tio år långa uppföljningsperioden fick kvinnorna varje år svara på frågor om förekomsten av högt blodtryck, och under hela perioden identifierades totalt 8 710 fall av högt blodtryck.

När svaren justerades för ett flertal riskfaktorer för högt blodtryck, som rökning och kroppsmasseindex, BMI, fann forskarna ett omvänt samband mellan konsumtion av mejerivaror med låg fetthalt och risk att drabbas av högt blodtryck. Den grupp som hade högst intag av fettsnåla mjölkprodukter hade en 11-procentig relativ reduktion av risken för hypertension, jämfört med gruppen med det lägsta intaget. Däremot sågs inget samband mellan konsumtion av mejeriprodukter med hög fetthalt och förändrad risk för högt blodtryck.

En analys av resultaten visade även att ett högt intag av kalcium och vitamin D generellt innebar en minskning av risken att drabbas av högt blodtryck, som mest med 13 respektive 5 procent, medan kosttillskott med kalcium och vitamin D inte påverkade denna risk.

Forskarna, som hör hemma vid Harvard School of Public Health i Boston, USA, påpekar att det handlar om en relativt liten minskning, men att resultaten ändå pekar på att fettsnåla mjölkprodukter samt D-vitamin och kalcium kan spela en roll i primärpreventionen av högt blodtryck och kardiovaskulära problem hos äldre kvinnor.

Studien presenteras i det senaste numret av tidskriften Hypertension.

Hypertension 2008; 51: 1073-1079

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev