Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Magnetkamera kan användas på patienter med defibrillator

Publicerad: 3 augusti 2004, 08:32

Moderna pacemakrar och implanterade defibrillatorer behöver inte vara en kontraindikation för undersökning i en magnetkamera. Det visas i en studie som presenteras i tidskriften Circulation.


En implanterad pacemaker har hittills inneburit att en patient inte kan undersökas i en magnetkamera. Starka magnetfält och de radiofrekvensvågor som används i MR-diagnostik har inneburit många allvarliga risker för pacemakerbärare: pacemakern har riskerat att sluta fungera, programmeringen har ändrats så att kontrollen över impulsgivningen upphört, pacemakern har kunnat bli upphettad och den magnetiska kraften har kunnat ändra läget så att mekaniska skador uppträtt.  Men moderna pacemakrar är mindre, de innehåller mindre magnetiska material och de är mer stabila mot elektromagnetiska fält. Forskare från Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, USA, studerade 17 olika modeller av implanterbara defibrillatorer, ICD, och nio olika pacemakermodeller från tillverkarna S:t Jude Medical, Guidant och Medtronic. Dels utsattes apparaterna för olika experiment under tre timmar i en 1,5 tesla magnetkamera, och dels sattes ICD in hos 18 hundar. Efter 4 veckor genomgick hundarna en 3-4 timmar lång MR-undersökning.  Temperaturen i elektroderna från pacemakrar och ICD ökade med 0,2-7,2 grader C. Den största uppvärmningen uppmättes i spetsen av elektroderna och med inställningar på magnetkameran som inte används kliniskt.  Flera ICD som tillverkats före år 2000 skadades oåterkalleligt av vistelsen i magnetkameran, medan funktionen hos de flesta som tillverkats senare inte påverkades. De ICD som implanterades hade alla tillverkats efter 2000 och fungerade under de åtta veckor efter MR-undersökningen som kartlades.  Författarna understryker att även om deras studie och en del andra resultat tyder på att säkerheten hos vissa pacemakrar och ICD inte störs av en MR-undersökning är det för tidigt att påstå att apparaterna är MR-säkra.  För en patient med ICD bör MR övervägas först när andra ickeinvasiva avbildande metoder som ultraljud eller datortomografi inte kan ge den önskade diagnostiska informationen. Patienter måste informeras om potentiella risker och utrustning för övervakning samt återupplivning måste finnas tillgängligt. Apparaten ska ställas i off-läge och omprammering omedelbart efter MR-undersökningen är nödvändig.  Fler studier behövs innan dessa apparater kan användas i samband med MR-undersökningar utan särskilda åtgärder, anser forskarna.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev