Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Smärta

Mässling men inte andra barnsjukdomar ökade allergirisk

Publicerad: 30 April 2002, 09:36

Barn som hade mässlingen före ett års ålder hade en ökad risk för atopisk allergi under livets första sju år, jämfört med barn som inte fick mässlingen före skolstarten vid sju års ålder. Däremot fanns inga sådana samband mellan atopisk allergi och påssjuka, röda hund eller vattkoppor.


Det har föreslagits att tidig exponering för vanliga infektionssjukdomar skulle ge barn ett skydd mot allergier. I tidigare studier har dock informationen om tidpunkten för infektioner hos barnen varit bristfällig.  Därför ville en grupp danska forskare från Statens serum institut, Köpenhamn, undersöka om tidiga infektioner, där tidpunkten var känd, påverkade risken för allergi. De följde 889 barn från födseln fram till skolstarten. Mammorna deltog i en nationell befolkningsstudie och detaljerade hälsouppgifter fanns för både dem och barnen.  Under graviditeten gjordes serologiska tester på kvinnorna för elva vanliga inhalationsallergen för att kartlägga deras atopiska status.  Den enda infektion där det fanns ett samband med förändrad risk för atopisk allergi hos barnen var när de hade mässlingen under sitt första levnadsår. Då var risken 3,4 gånger förhöjd (95-procentigt konfidensintervall 1,47-7,68).  Risken för atopisk allergi ökade dessutom signifikant (p-värdet för trenden var 0,01) med ökat antal infektioner under barnens två första år.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev