måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Minskat antal lex Sarah-fall

Publicerad: 19 maj 2003, 11:51

Under fjolåret gjordes 627 anmälningar enligt lex Sarah, om brister inom den kommunala vården av äldre och funktionshindrade. Det är en minskning med 30 procent jämfört med 2001, då 893 anmälningar gjordes. Det visar en ny sammanställning från Socialstyrelsen.

Ämnen i artikeln:

Lex SarahSmärta

Ungefär 25 procent av anmälningarna gäller brister i bemötandet. Här förekommer ekonomiska och fysiska övergrepp, samt brister i omsorg, tillsyn samt personlig hygien.  Ulla Höjgård, chef för äldreenheten på Socialstyrelsen, vill inte dra några slutsatser av det minskade antalet anmälningar.  - Det är lite för tidigt. Än har vi bara några få års erfarenhet av lex Sarah. Att antalet anmälningar har blivit färre kan vara ett tecken på att kommunerna har hittat bättre rutiner för att tillämpa lagen, säger hon.  Av samtliga anmälningar ledde 95 procent till att kommunen vidtog någon form av åtgärd. I 35 procent av dessa fall gjordes förändringar i schemaläggningar, rutiner eller delegation. I 25 procent gjordes en polisanmälan och i 10 procent av fallen stängdes personal av från sitt arbete.  - När det gäller polisanmälan kan det handla om allt från stöld till att det har begåtts ett övergrepp. Detta och andra faktorer som kan döljas bakom de här siffrorna ska vi nu titta närmare på och analysera. Till hösten ska Socialstyrelsen ge en mer utförlig analys av materialet, säger Ulla Höjgård.  Uppgifterna bygger på en enkätundersökning som Socialstyrelsen gjort hos samtliga kommuner i landet. Den visar att benägenheten att anmäla missförhållanden och brister inom omsorgen av äldre och funktionshindrade varierar kraftigt mellan kommunerna.  Flest anmälningar i Östergötland  I snitt görs 2,4 anmälningar per 1000 omsorgstagare i landet. Det innebär att 2,4 promille av de äldre och funktionshindrade som omfattas av lagen blev föremål för lex Sarah-anmälan under 2002.  Flest anmälningar, per brukare, gjordes i kommunerna i Östergötland, som under 2002 står för 88 anmälningar, vilket motsvarar 7,06 promille av brukarna. I Blekinge län är siffran 0,43 promille.  På Socialstyrelsen understryker man att statistiken inte ger något mått på omsorgens kvalitet. Ett högt antal anmälningar behöver inte betyda att omsorgen är sämre, eller vice versa. Det är nästan uteslutande personalen som står för lex Sarah-anmälningarna. Bara i 10 procent av fallen har omsorgstagaren eller en närstående gjort anmälan. I enstaka fall har praktikanter gjort detta.  På frågan om det finns svårigheter att tillämpa lagen har 20 procent av kommunerna svarat ja.  Lex Sarah trädde i kraft 1999 och innebär att de som är verksamma inom omsorgen av äldre och funktionshindrade i kommunerna är skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden till den som driver verksamheten.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev