Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Nationella indikationer krävs för jämlik vård

Publicerad: 28 november 2007, 15:39

RIKSSTÄMMAN ONSDAG För att få en mer jämlik vård i landet behövs nationella medicinska indikationer. Det menar företrädare för bland annat Läkaresällskapet som ordnade ett symposium på dagens riksstämma för att diskutera vem som ska ansvara för utformningen av de nationella indikationerna.


I dag är variationen stor mellan antalet behandlingar och operationer som genomförs per invånare i olika landsting och regioner. En anledning är stora skillnader i de medicinska indikationerna för olika behandlingar. Svenska läkaresällskapet i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting och Socialstyrelsen anordnarde ett symposium på dagens Läkarstämma för att diskutera behovet av nationella gemensamma riktlinjer för olika behandlingar.

De tre aktörerna har nu granskat ett tiotal sjukdomsområden, vilket resulterat i nationella, gemensamma indikationer för en rad behandlingar inom exempelvis ortopedi och ögonkirurgi.

– Ett exempel är kataraktkirurgin, där man nu kommit överens om att vänta med att operera patienter tills patienten har besvär av sjukdomen. Det medför att man behöver göra ungefär 10 000 färre operationer per år, vilket kommer ha en betydande effekt på köerna säger Britt Nordlander, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet och en av dem som medverkade i symposiet.

Hon framhåller obestitaskirurgin som ett annat område, där nya gemensamma indikationer som fastslagit att kirurgi gynnar kraftigt överviktiga patienter som inte blir hjälpta av bantning gör att man nu beräknar operera cirka 15 000 patienter med kraftig övervikt varje år, jämfört med cirka 1 500 med dagens indikationer.

– Det finns i dag stora grupper som inte får den behandling de har rätt till, exempelvis inom obesitaskirurgin, vilket kan bero på att indikationerna för behandling är för stränga. En enhetlig syn på vilka behandlingar som ska ges när gagnar både professionen och patienterna, säger Britt Nordlander.

Rapporter från de olika områden som granskats beräknas vara färdigställda under slutet av året. Därefter är det ännu osäkert vad som kommer att hända med projektet.

– Det finns många fler områden som behöver den här typen av genomlysning. Frågan är nu hur vi ska gå vidare med detta arbete, säger Britt Nordlander.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News