Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Nedläggning i Norrtälje och Södertälje stoppas

Publicerad: 21 november 2003, 15:38

Svårtolkat men positivt. Så beskriver Curt Brandt, sjukhusdirektör för Södertälje sjukhus, beskedet att Stockholms läns landsting ska utreda verksamheten vid Södertälje och Norrtälje ytterligare.


Kritiken mot förslaget att kraftigt minska verksamheten vid sjukhusen i Norrtälje och Södertälje har varit hård från personalen, den borgerliga oppositionen men också från enskilda företrädare inom de styrande partierna i Stockholm läns landsting, s, v och mp. Bland annat har flera ledamöter från majoriteten hotat med att rösta mot partilinjen vid fullmäktigesammanträdet, den 25-26 november.  Därmed skulle hela budgetplanen kullkastas eftersom s, v och mp endast har ett mandats övervikt i fullmäktige. Inför hotet om nederlag i fullmäktige och den massiva kritiken har nu majoriteten svängt. Beslutet kring sjukhusen i Norrtälje och Södertälje lyfts ut ur budgeten och skjuts i stället på framtiden.  - Personal och ledning på båda sjukhusen har i den debatt som varit visat att de är beredda att ta fram egna förslag för att möta de kärva ekonomiska tiderna. Nu får dom tillsammans med landstingets ledning möjlighet att fortsätta utreda sjukhusens utveckling i ett lugnare tempo. Personalens synpunkter i den fortsatta processen måste ges stort utrymme, uppger finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s), sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) och miljölandstingsrådet Bengt Cedrenius (mp) i ett gemensamt uttalande.  Beskedet innebär att de hotade verksamheterna vid sjukhusen är räddade. Åtminstone tills vidare.  - Beslutet är svårtolkat, men det ger oss andrum. Nu finns vi med när den framtida sjukhusstrukturen för Stockholmsregionen planeras, säger Curt Brandt sjukhusdirektör vid Södertälje sjukhus.  Enligt honom innebär beskedet från politikerna att intensivvårdsavdelningen, en akutmottagning bemannad med specialister, samt vårdavdelningarna inom medicin och kirurgi kommer att finnas kvar. Men de båda sjukhusen får även med det nya beslutet rejäla sparbeting. För Norrtälje handlar det om 25 miljoner kronor, för Södertälje 50 miljoner under 2004. Enligt Curt Brandt har man från Södertälje sjukhus redan presenterat besparingar på nära 50 miljoner per år, bland annat i form av att en del av den opererande vården ges fem i stället för sju dagar per vecka.  De tre landstingsråden betonar också att nya spår uppkommit under den debatt som varit, bland annat tanken på att utveckla forskning och utbildning på Norrtälje och Södertälje sjukhus. Likaså hur ytterligare volymer av elektiv vård kan föras över till sjukhusen. Ingela Nylund Watz säger till TT att det kan bli aktuellt att lägga mer av pengarna för regional forskning i Norrtälje och Södertälje. Enligt henne kan det exempelvis handla om forskning kring folksjukdomar och åldrandets sjukdomar.  Henrik Kennedy

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev