Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Nefrin i urinen kan tyda på tidig njurskada hos diabetiker

Publicerad: 24 november 2003, 11:52

Utsöndring av proteinet nefrin i urinen kan vara en tidig markör för begynnande skada i njurarnas filtreringsfunktion hos personer med typ 1-diabetes. Det föreslår finländska forskare i decembernumret av tidskriften Diabetes.


Njurskada är en vanlig långtidskomplikation vid diabetes. Eftersom tidig diagnos på skadad njurfunktion skulle kunna förebygga allvarliga komplikationer är det angeläget att hitta metoder för att hitta skadan tidigt.  Forskare från Helsingfors Universitetscentralsjukhus gjorde en studie där de undersökte om förekomst av nefrin i urinen kan vara en sådan tidig markör för njurskada. Nefrin är ett protein som har en central betydelse för njurens filtreringsfunktion.  I studien ingick 40 patienter med typ 1-diabetes, med normoalbuminuri (ingen utsöndring av albumin i urinen), 41 med mikroalbuminuri (små mängder albumin i urinen), 39 med makroalbuminuri (större mängder albumin i urinen) och 39 som tidigare inte haft något albumin i urin men som nyligen diagnostiserats med mikroalbuminuri. Som kontrollgrupp användes 29 friska ickediabetiker. Förekomst av nefrin i urin mättes med hjälp av två sorters antikroppar.  Förekomst av albumin i urinen är en vedertagen markör för skada på njurfunktionen. Men nefrin hittades även hos 30 procent av diabetikerna som inte hade albumin i urinen. Hos dem med mikroalbuminuri var andelen 17 procent, med makroalbuminuri 28 procent och vid nyligen upptäckt mikroalbuminuri 28 procent. Ingen av kontrollpersonerna hade nefrin i urinen.  Det fanns en könsskillnad i studien. Bland kvinnliga diabetiker hade 35 procent nefrin i urinen, jämfört med 19 procent bland männen.  Forskarna konstaterar att nefrin i urinen kan vara en tidig markör för att filtreringsfunktionen i njurarna är påverkad. Mätning av nefrinhalten i urin kan ha ett värde för att tidigt hitta diabetespatienter med risk för njurkomplikationer. anser de.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev