Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Östersund får hård kritik för att ha för få sjuksköterskor

Publicerad: 15 augusti 2002, 08:04

Östersunds kommun klarar inte av att bemanna äldresjukvården med tillräckligt många sjuksköterskor. Socialstyrelsen, som riktat skarp kritik mot kommunen, anser att patientsäkerheten riskeras med den organisation som finns i dag.


Men Socialstyrelsens krav på att ha sjuksköterskor i tjänst dygnet runt är orealistiskt, anser Ingrid Christensen, utvecklare inom hemsjukvården i Östersund, och den som utrett den kritiserade omorganisation som genomfördes den 1 oktober i fjol.  - 30 procent av sjukskötersketjänsterna var vakanta och utifrån de resurser vi hade renodlade vi sjuksköterskornas arbetsuppgifter. De behövde inte längre ingå i vårdteamet och göra sådant som annan personal kunde göra. Utgångspunkten var att utnyttja deras kompetens så långt som möjligt, säger Ingrid Christensen.  Hon menar att Östersund inte är unikt när det gäller problemen med att rekrytera sjuksköterskeresurser inom äldrevården.  Några ekonomiska vinster har omorganisationen inte givit.  - Tvärtom, vi har anställt fler för att klara av omsorgsbiten, när sjuksköterskorna lyftes ut ur teamen, säger Ingrid Christensen.  Dålig kännedom om vårdtagarna  Organisationen innebär att man har svårt att ha tillräckligt antal sjuksköterskor i tjänst dygnet runt. Till exempel har de två sjuksköterskor som är i tjänst på kvällarna ansvar för 180 sjukhemsboende på åtta sjukhemsenheter, inom en radie på en mil.  Socialstyrelsen är mycket kritisk till hur den nya organisationen fungerar, efter att ha tagit del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans utredning om patientsäkerheten inom äldrevården i Östersunds kommun.  Bristen på kontinuitet och dålig kännedom om vårdtagarna utgör en betydande risk för patientsäkerheten, anser Socialstyrelsen i sitt yttrande till kommunen.  Sedan omorganisationen genomfördes har behovet av oplanerade besök från sjuksköterskor ökat på sjukhemmen. En större andel outbildad personal på sjukhemmen kan vara en orsak till detta.  Anser att kraven är orimliga  Sjuksköterskorna fungerar, enligt Socialstyrelsen, främst som konsulter åt övrig, underställd, personal eftersom de inte alltid har möjlighet att finnas på plats.  Senast den 1 december vill Socialstyrelsen ha en redovisning från kommunen om vidtagna åtgärder. Men myndigheten förutsätter att kommunen snarast löser problemen.  Östersunds kommun ska nu utreda hur den ska kunna tillmötesgå Socialstyrelsen.  - Kritiken är jättekraftig, men det är orimligt för oss att bemanna utifrån de här kraven. Det skulle behövas ytterligare 30 sjuksköterskor, som de facto inte finns. Jag tror inte att vi är unika i Östersund. Även i andra kommuner ser det ut så här, säger Ingrid Christensen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev