Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Pisksnärtskadade följs upp inom tio dagar

Publicerad: 11 november 2003, 09:55

Patienter med akut pisksnärtskada i Västra Götaland och Halland ska följas upp av sjukgymnast inom tio dagar. Det är ett av målen i ett nytt vårdprogram.


Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland inför nu ett gemensamt vårdprogram för samtliga patienter som har drabbats av en pisksnärtskada.   Malin Lindh, specialist i rehabiliteringsmedicin och överläkare på Arbetsrehabcentrum i Göteborg, är ordförande i den arbetsgrupp som har tagit fram vårdprogrammet. Hon betonar vikten av att ge patienterna rätt vård i rätt tid.  - Tanken med programmet är att snabbt definiera vilken vård patienterna behöver. De som har klarat sig bra kan avskrivas efter rådgivning, medan de som har större problem fångas upp på ett effektivt sätt tidigt efter olyckan, säger hon.

En av tio blir invalidiserad  En pisksnärtskada beror i de flesta fall på en lindrig stukning av halskotpelaren, eller en översträckning av halsmuskulaturen. För ungefär en fjärdedel av patienterna kan besvären med bland annat smärta och stelhet i nacken bli långdragna. För en mindre grupp, 10 procent, blir symt0men invalidiserande.   - Eftersom en långsam och ineffektiv handläggning ökar risken för kvarstående besvär var det en utmaning för arbetsgruppen att skapa ett vårdprogram som påskyndar rehabiliteringsprocessen, säger Malin Lindh.  Utöver den snabba handläggningen ingår det i vårdplanen att identifiera riskfaktorer för långvariga besvär. Detta för att i ett tidigt skede utvärdera om det behövs någon form av riktade undersökningar eller rehabiliteringsåtgärder.  I arbetsgruppen bakom vårdprogrammet ingår Olle Bunketorp, specialist i ortopedi och docent i trafikmedicin vid ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. Han tycker att det är viktigt att ha tillgång till olika kompetenser vid arbetet med pisksnärtskadade.   - Vården av dessa patienter har inte varit tillräckligt bra. Många patienter undviker exempelvis att röra nacken på grund av farhågor för försämring, vilket i sig kan förvärra problemen. Därför är det viktigt att tidigt identifiera patienternas unika problem och ge dem den behandling de behöver, säger han.  Med anledning av besvärens komplicerade natur har arbetsgruppen bakom vårdprogrammet adjungerat specialister  från olika discipliner. Dessa representerar bland annat ortopedi, neurologi, rehabiliteringsmedicin, försäkringsmedicin, sjukgymnastik och psykologi.   Inte mer pengar att vänta  De som arbetar med pisksnärtskador ute i vården kan dock inte glädja sig åt ökade resurser för att vårdprogrammet införs. Däremot är det tänkt att arbetssättet ska vara mer kostnadseffektivt, vilket ska frigöra resurser i befintliga verksamheter.   För närvarande ägnar sig arbetsgruppen åt att sprida vårdprogrammet genom att utbilda och instruera personal på vårdcentraler och akutmottagningar som möter patienterna. Detta arbete är dock långt ifrån klart ännu.  FOTNOT: Vårdprogrammet finns tillgängligt på nätet   under adressen www.vgregion.se/whiplash

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev