måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

”Platsbristen är vårdgivarnas ansvar”

Publicerad: 17 april 2014, 07:56

Platsbrist på sjukhus orsakar vart tionde lex Maria-anmält dödsfall eller allvarliga vårdskada. Nu måste sjukhusledningarna ta sitt ansvar, anser Socialstyrelsen.

Ämnen i artikeln:

Smärta

Av de 585 lex Maria-beslut från förra året som radioprogrammet Kaliber gått igenom orsakades 35 dödsfall och 24 allvarliga vårdskador helt eller delvis av brist på platser eller brist på personal.

Fallet med elvaåriga Fredrik, som dog sedan han inte kunnat beredas plats på infektionsavdelningen på sjukhuset i Gävle, lyfts fram som ett onödigt och tragiskt exempel. Han hade vattkoppor och fick inte den behandling han behövde i tid.

Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör, anser att överbeläggningar är oacceptabla och tvekar inte om vem som har ansvaret.

– Överbeläggningarna måste ses som en jätteallvarlig patientsäkerhetsrisk. Sjukhusledningarna måste lyssna mer på sin egen personal, på läkare och sköterskor som ropat i decennier om att det här är ett jätteproblem, säger Lars-Erik Holm i en intervju i P1-Morgon.

För att situationen ska kunna förändras måste ledningarna sedan återkoppla till politikerna som beslutar om resurserna. Om personalen går på knä och ropar men ledningen säger att patientsäkerheten inte är hotad, så är det vad politikerna hör, betonar Lars-Erik Holm.

Sedan helt nyligen finns ett gemensamt sätt att mäta överbeläggning på sjukhusen. Tittar man på och är medveten om problemet, kan man också göra något åt det, menar Lars-Erik Holm. Fler generella vårdplatser i stället för patienter som utlokaliseras till avdelningar där det finns plats men inte rätt kompetens och minskat antal utskrivningsklara patienter som väntar på plats på äldreboenden, är några konkreta områden där Lars-Erik Holm ser möjligheter till förbättringar.

Det finns för få vårdplatser, den frågan har Socialstyrelsen drivit sedan 2008 utan att få gehör, hävdar Lars-Erik Holm i intervjun. Han efterlyser mer flexibilitet och att man utnyttjar vårdens kunskap om när topparna kommer.

– Sjukvård är inte som hotell där man ska eftersträva hundraprocentig beläggning. Sjukvården måste ha en beredskap för att kunna hantera de här topparna så varje patient får den vård som behövs i det specifika fallet men så är det tyvärr inte i dag.

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev