Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

PO-kritiken mot Expressen skärps

Publicerad: 18 mars 2002, 12:43

Det är riktigt att publicera namn på en läkare som fått en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Det anser Pressens opinionsnämnd, som nu fattat beslut kring Expressens namnpublicering av varnade läkare i somras. Men nämnden fäller ändå tidningen - och skärper beslutet jämfört med vad Pressombudsmannen, PO, kom fram till.


Den 25 juli i fjol publicerade Expressen uppgifter om namn, arbetsplats och ålder på 80 läkare och tandläkare som varnats av HSAN under 2000. Under denna tid var Joachim Berner chefredaktör för tidningen.   Sammanlagt 22 av de namngivna personerna anmälde publiceringen till PO, Olle Stenholm. I 17 fall friades Expressen, men i 5 fall var PO kritisk, se även Dagens Medicin nr 45/01. Det gällde de fem läkare vars varningar var upphävda av länsrätt redan vid publiceringstillfället.   I de fallen var det inte namngivningen i sig som Olle Stenholm slog ned på, utan den felaktiga faktauppgiften - de fem läkarna var inte varnade vid publiceringstillfället. Dessa fem ärenden lämnade PO över till Pressens opinionsnämnd, Pon, som är ett högre organ, bestående av jurister och representanter för journalister, tidningsägare och allmänhet.  Och Pon instämmer i PO:s kritik. Publiceringen fälls och motiveringen är densamma - uppgiften om varningarna är felaktig.  Fakta saknades om överklagande  Av dem som anmälde Expressen till PO hade sex läkare överklagat sin varning till länsrätten, som ännu inte fattat beslut då artikeln publicerades. I de fallen friade Olle Stenholm, eftersom han ansåg "att allmänintresset i detta fall väger tyngre". Men Pon fäller tidningen i dessa fall. Om det hade framgått av artikeln att det är möjligt att överklaga varningar och att så hade skett i dessa fall, då hade publiceringen varit riktig, menar Pon. Men informationen saknades och därför kritiseras tidningen.  Elva personer som anmälde Expressen till PO hade aldrig överklagat sin varning, eller så var den fastställd av länsrätt vid publiceringen. I dessa fall friade PO. Sex av de elva överklagade PO:s beslut genom att gå vidare till Pon - som dock instämmer i PO:s beslut att publiceringen var riktig. Olle Stenholm skrev att namnpublicering i dessa fall "tvivelsutan inneburit en publicitetsskada", men att allmänintresset vägde tyngre. PO menar att det helt enkelt är relevant för allmänheten att få veta vem som varnats av HSAN, eftersom "läkare är en yrkesgrupp som i sin professionella verksamhet har makt, ofta avgörande sådan, över andra människors liv och hälsa". Och här tycker alltså Pon likadant.   Anser att sjukvården kan skadas  Pon har dock inte varit enig. Två representanter för allmänheten, varav den ene är läkare, har reserverat sig mot beslutet. De menar att Expressens namngivning av varnade läkare inte är av allmänintresse - tvärtom. Att namnge läkare på det här sättet kan skada sjukvården, menar de, och hävdar att det måste strida mot allmänintresset.  Expressen måste publicera alla fällande beslut från Pon. Dessutom måste tidningen betala en expeditionsavgift à 22800 kronor plus moms. Expressen måste dessutom betala en tredubbel avgift, eftersom Pon fällde publiceringen i både Expressen, GT och Kvällsposten.  Därmed är Expressens namngivning färdigbehandlad inom pressens granskningsorgan. Flera av de namngivna läkarna har dock uppgett att de vill stämma tidningen för förtal. De företräds av advokat Lars Viklund, som tidigare har meddelat att han kommer att lämna in en stämningsansökan i mars.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev