tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Så fördelas professionsmiljarden

Publicerad: 22 januari 2016, 14:48

SKL:s ordförande Lena Micko (S).

Foto: Meli Petersson Ellafi/Bildbyrån

NY VERSION It och kompetensförsörjning är två av nyckelorden när regeringen och SKL nu är överens om hur professionsmiljarden ska användas.


Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nu enats om hur pengarna i regeringens professionsmiljard till vården ska fördelas. Bättre it-stöd och processer för att förenkla administrationen, smartare användning av medarbetarnas kompetens och planering av långsiktig kompetensförsörjning är de tre områden som pengarna ska användas till.

Inom it-stöd och administration lyfts bättre system för dokumentation vid remittering och in- och utskrivning fram som ett område landstingen ska satsa på. En förbättrad journalstruktur är ett annat område som nämns i överenskommelsen. Att flytta över en del av registreringsarbetet till andra yrkesgrupper är också något som tas upp under denna punkt.

Detta knyter an till punkten om att använda medarbetarnas kompetens på bästa sätt. Där tar överenskommelsen upp omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika grupper utan att peka ut vilka arbetsuppgifter det handlar om.

Under den tredje punkten som handlar om långsiktig kompetensförsörjning uppmanas landstingen att ha en dialog med högskolor och universitet om sjukvårdens behov av olika kompetenser. Landstingen uppmanas också att arbeta med att påskynda utländsk sjukvårdspersonals etablering på arbetsmarknaden och ta fram långsiktiga kompetensförsörjningsplaner.

950 miljoner kronor fördelas mellan landstingen utifrån befolkningsmängd för dessa ändamål. De sista 50 miljonerna går till nationellt stöd- utvecklings- och uppföljningsarbete.

– Den här satsningen kommer att bidra till att patienterna kan bli mer delaktiga i sin vård och för vårdpersonalen kan det ge bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, säger Lena Micko (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande.

Det finns inget prestationskrav för att få ta del av pengarna. Men landstingen måste redovisa vilka åtgärder de har vidtagit inom de tre områdena. Landstingen måste också redovisa hur de involverat patientnära verksamheter och medarbetarföreträdare i arbetet.

Samtidigt med professionsmiljarden fördelas även den extramiljard till landstingen som fanns med i regeringens höstbudget. Även denna fördelas utifrån befolkningsmängd.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev