Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag17.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Smärta

Små barn med hög risk för att bli allergiska får fel mat

Publicerad: 27 november 2002, 10:49

Föräldrar till barn med hög risk för allergi nonchalerar barnavårdscentralens kostråd för att förebygga allergi. Åtta av tio gav sina spädbarn ägg under det första levnadsåret och nästan hälften av föräldrarna valde att vänta med att introducera gluten till efter sex månaders ålder stick i stäv mot rekommendationerna.


-  Hösten år 2000 gick Svenska barnläkarföreningen ut med nya allergipreventiva råd som var mindre rigorösa än de tidigare rekommendationerna. Bland annat försvann rådet att undvika ägg och fisk under det första levnadsåret för barn med förhöjd allergirisk.  Det kanske var lika bra, eftersom majoriteten av föräldrarna ändå inte följer råden, enligt en undersökning bland 467 högriskfamiljer i tre län. Studien gjordes strax innan rekommendationerna ändrades.  - Vi vet sedan tidigare att vissa livsmedel leder till överkänslighet som på sikt kan innebära en allergiutveckling. Därför tyckte vi att det var angeläget att studera hur de råd som ges tas emot av föräldrarna, säger Lena Hulthén, professor i klinisk näringslära vid Göteborgs universitet.  Föräldrar kan överföra känslighet  Jordnötter är ett känt exempel på livsmedel som framkallar starka reaktioner och som såväl föräldrar som barn bör undvika det första levnadsåret. Flera studier gjorda i Göteborg har till exempel visat att överraskande många små barn som aldrig ätit jordnötter ändå kan ha förhöjda antikroppar i blodet. Hur denna överkänslighet uppstår är ännu inte riktigt kartlagt, men forskare menar att det kan finnas en överföring under graviditeten, via bröstmjölken eller genom jordnötsolja som används mot röda stjärtar eller mot såriga bröstvårtor. Sensibilisering kan eventuellt också ske via inandning.  Nötter, fisk och ägg bör undvikas  I den aktuella studien tillfrågades föräldrar hur och när olika födoämnen som jordnötter, fisk, ägg och frukt introducerades under barnets första levnadsår.  - Jordnötter, fisk och ägg är livsmedel med hög potential att utlösa allergier. Därför borde det vara ett starkt och viktigt skäl för föräldrar att undvika just dessa livsmedel, säger Lena Hulthén.  Sjuksköterskor på barnavårdscentraler i Göteborg, Bohuslän och Dalarna delade ut enkäterna till föräldrar i samband med ettårskontrollen.  Sammanlagt fick man in 467 enkätsvar som jämfördes med de då gällande allergipreventiva kostråden.  Studien omfattar högriskföräldrar där ärftlighet för atopi fanns i familjen. Trots att de blivit informerade om de allergipreventiva kostråden, gav så många som 78 procent av föräldrarna sina barn ägg. Hela 67 procent gav barnen fisk under det första levnadsåret.  Sex av tio gravida kvinnor hade ätit jordnötter under graviditeten, och 45 procent under amningen. I fem familjer hade barnet fått jordnötter under det första levnadsåret.  Få ger barnen gluten tidigt  Antalet barn som insjuknade i celiaki, glutenintolerans, ökade under 1990-talet. Därför ändrade man rekommendationerna om gluten 1996. Det råd man gav då, och som fortfarande gäller, är att man gradvis introducerar livsmedel med gluten från fyra månaders ålder, gärna i kombination med amning.  - Det visade sig att 55 procent hade introducerat gluten under de sex första månaderna, medan 45 procent väntade tills efter sex månader eftersom de ville amma barnet helt och hållet det första halvåret, säger Lena Hulthén.  Resultaten, menar hon, väcker frågor om huruvida föräldrar i dag är mindre följsamma till de råd som ges i hälso- och sjukvården. Eller är det så att råden förmedlas på fel sätt?  - Det är frågor som skulle vara spännande att studera, anser Lena Hulthén.

Eva Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev