Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Smärtan vid nålstick ger nyckeln

Publicerad: 14 oktober 2015, 07:06

Narkos­läkaren Anna Persson (stående) forskar om smärta vid Hallands sjukhus Halmstad, här tillsammans med IVA-sjukssköterska Åsa Idoffsson och patienten Helena Tillander.

Foto: Anders Andersson/Bildbyrån

Forskare i Lund har hittat en ny, enkel metod för att förutsäga vilka som har högre risk än andra att få ont efter en operation. Nu vill de göra den till rutin.


Ämnen i artikeln:

Smärta

Genom att låta patienter som ska opereras skatta sin smärta i samband med nålsättning kan man ringa in patienter som antagligen har större nytta av aktiv smärtlindring efter ingreppet.

Det hävdar bland andra Jonas Åkeson, överläkare och professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet, som står bakom en studie som nyligen publicerades i tidskriften Acta Anaesthesiologica Scandinavia.

– Det här är en enkel upptäckt som jag tror kan få stor klinisk nytta. Nu blir balansgången mellan smärtlindring och läkemedelsbiverkningar lättare, säger han.

Enligt Jonas Åkeson ger man i dag morfin­preparat till patienter lite grann i blindo. Genom att rutinmässigt ge en extra dos av ett smärt­stillande läkemedel tidigt efter operationen försäkrar man sig om att ingen ska behöva få oacceptabelt ont. Men många patienter får också behandling i onödan.

– I dag skulle jag säga att närmare hälften av patienterna får den där förebyggande sprutan lite i onödan. Många drabbas av biverkningar som trötthet, illamående och andningsdepression. Men våra resultat visar att vi genom att smärtskatta vid nålsättning kan förutse vilka som sannolikt kommer att ha störst nytta av smärtstillande läkemedel i före­byggande syfte.

I studien skattade 149 patienter vid sjukhusen i Halmstad och Kungsbacka sin smärta när de fick en venkateter inför en titthålsoperation då gallblåsan togs bort, samt sin maximala smärta efter ingreppet.

Samtliga patienter fick den maximala dos av smärtlindrande läkemedel som normalt ges tidigt efter en smärtsam operation.

Resultaten visar att de som vid nålsättning skattade sin smärta till 3 eller högre på den tiogradiga VAS-skalan skattade den maximala smärtan efter ingreppet till 5,9 i median. Motsvarande siffra för dem som skattade 2 eller lägre vid nålsättning var 2,9.

Jonas Åkeson och Anna Persson, ST-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och doktorand vid Lunds universitet, betonar att studier vid fler typer av kirurgi behövs innan man säkert kan säga att resultaten går att överföra även på andra sorters operationer.

Men de tycker ändå att man redan nu bör göra till rutin att fråga patienter hur ont det gör när nålen sätts.

– Det finns mycket forskning på mer eller mindre komplicerade metoder för att försöka bedöma hur smärtkänslig en patient är. Men i klinisk verksamhet använder vi i stort sett ingenting av det eftersom det är för krångligt och kräver särskild utrustning, säger Anna Persson och fortsätter:

– Att VAS-skatta är en väldigt enkel metod, så det finns egentligen ingen anledning att inte göra det. Det innebär inget stort merarbete, ingen extra smärta eller risk för patienten och ingen kostnad. Därför tycker jag att man kan börja redan nu.

– Det var ett femtiotal olika sjuksköterskor som satte nålarna och lät patienterna skatta sin smärta och ändå föll det ut så tydligt. Vi bedömer risken som väldigt liten att resultatet skulle bero på slumpen, så vi tycker att man kan överföra det här i klinisk praxis.

Han påpekar samtidigt att det är viktigt att tänka på vilken typ av operation det rör sig om.

– Är det en operation som normalt innebär väldigt mycket smärta så är det nog ingen patient som är smärtfri efteråt. Men de som signalerar väldigt mycket smärta när de får nålen, där bör man vara otroligt på bettet redan från början och försöka möta den postoperativa smärtan redan inne på operations­salen, säger Jonas Åkeson.

KATRIN TRYSELL

Ämnen i artikeln:

Smärta

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev