Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Socialstyrelsen lämnar inga riktlinjer om apatiska barn

Publicerad: 12 oktober 2005, 07:37

Socialstyrelsen kan inte ge några rekommendationer om hur barn med apatiska tillstånd ska vårdas. Det regerings- uppdrag som myndigheten har kommer istället att resultera i en försiktig vägledning för sjukvården.


I somras fick Socialstyrelsen i uppdrag från utrikesdepartementet att utfärda rekommendationer om tidiga insatser, vård och behandling av barn med uppgivenhetssymtom.   Men uppdraget betraktas av många som näst intill omöjligt. Att ge rekommendationer om behandling för ett tillstånd utan att det finns något vetenskapligt underlag för detta är ingenting som Socialstyrelsen kan göra.

- Nej, några rekommendationer eller riktlinjer blir det inte frågan om, de orden är fel. Det vi kan ge är en vägledning om vikten av tidiga insatser för dessa barn. Eftersom det saknas vetenskaplig grund för att ge behandlingsråd planerar vi att göra ett särtryck till sjukvården, där vi säger att det finns tydliga mönster som talar för vikten av tidiga insatser, säger Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund.

I huvudsak kommer vägledningen att bygga på en redogörelse från det expertmöte om apatiska barn som Socialstyrelsen höll i juni.

"Folk ropar efter vägledning"  Enligt Kjell Asplund är efterfrågan på Socialstyrelsens dokument stor.

- Folk ropar efter vägledning, säger han.

Kjell Asplund menar att främst primärvården bör öka kunskapen om hur barn i asylsökande familjer mår och hur de tidigt ska tas omhand om de visar tecken på depression och uppgivenhet.  Den mesta evidensen för hur barn med apatiska tillstånd ska behandlas kommer i dag från slutenvården. Resultat från öppenvården är mer bristfälliga. Öppenvård och tidiga insatser är nu den vårdform som bland annat Stockholms läns landsting satsar mest på. Preliminära resultat från verksamheten väntas senare i höst.

Lämnar ett särskilt dokument  I regeringsuppdraget till Socialstyrelsen ingår även att ta ställning till hur socialtjänsten kan agera för att tillvarata de asylsökande barnens behov på ett bättre sätt. I den delen kommer myndigheten att lämna ett särskilt dokument då uppdraget presenteras den 1 november.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev