Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Sömnproblem kan ligga bakom kronisk smärta i kroppen

Publicerad: 10 februari 2006, 11:53

r kronisk smärta en orsak till dålig sömn - eller kan det vara tvärtom? Svenska forskare har i en studie fått stöd för det senare, vilket går på tvärs med rådande uppfattning.


Ä  Hos patienter med kronisk smärta i rörelseapparaten, som följd av till exempel  fibromyalgi och andra reumatiska sjukdomar, är det vanligt med samtidiga sömnsvårigheter.

Svenska forskare försöker nu besvara frågan om det är sömnproblemen eller smärtan som kommer först.

- Den gängse tolkningen har länge varit att det är värken som utlöser sömnproblemen, men våra data pekar på att det lika väl kan förhålla sig tvärtom, säger Stefan Bergman, allmänläkare och biträdande forskningschef vid Reumatikersjukhuset Spenshult i Oskarström.

Tillsammans med sina forskarkollegor har han analyserat data från en stor befolkningsstudie som inkluderar närmare 2 500 individer.

När undersökningen startade 1995 fick deltagarna dels ange uppgifter om utbredning av eventuella kroppsliga smärtor, dels svara på olika frågor om sin sömn.

Inte oväntat visade det sig att sömnstörningar var vanligare ju mer uttalad smärtproblematiken var, se diagram nederst på sidan.  

- När studiedeltagarna följdes upp åtta år senare såg vi en tydlig trend. Oberoende av ålder, kön och socioekonomisk klass hade de som angav sömnproblem vid studiens start ökad risk att antingen utveckla eller bibehålla kronisk värk, säger Stefan Bergman.

Utsövdhet viktigare än sovtid  De som ursprungligen inte hade värk, men stora problem med att inte känna sig utsövda, hade vid uppföljningen nästan tre gånger högre risk att utveckla generaliserad kronisk värk än de mer utsövda.

I gruppen som ursprungligen angivit att de hade generaliserad värk fördubblade samma sömnproblem  risken för att smärtan skulle kvarstå  åtta år senare.

- Av de olika parametrarna för att beskriva sömnproblem såg vi klarast samband med just upplevelsen att inte känna sig utsövd. Sambanden var inte lika tydliga om man bara jämförde objektiva parametrar som total sovtid. Därför tror vi att det är just kvaliteten på sömnen som är avgörande, säger Stefan Bergman.

Han tror att resultaten i studien kan nyansera sambandet mellan sömn och uppkomsten av kronisk värk.

Troligen en stresspåverkan  - Tidigare har man faktiskt inte studerat de här fenomenen över tiden. Vår studie pekar nu på att sömnproblem kan vara del i en sjukdomsprocess när kronisk generaliserad värk uppstår. Troligen är sömnsvårigheterna i så fall en del i en större stresspåverkan på organismen, säger Stefan Bergman.

- Den kliniska innebörden av våra fynd är att man kanske ska vara extra uppmärksam på patienter som söker för någon typ av smärta. Det är lätt att fråga om sömnproblem, och försöka göra någonting åt det. Då kan man ha möjlighet att i tid stoppa en möjlig ond cirkel mellan dålig sömn och smärtutveckling.

Den aktuella studien presenterades på den amerikanska reumatologikongressen ACR i San Diego, USA,  i november.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News