Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Statinbehandlade hade halverad risk för frakturer

Publicerad: 11 mars 2002, 12:27

Kvinnor som behandlades med blodfettsänkande statiner hade mer än en halverad risk att drabbas av frakturer. Det är mer än vad som kan förväntas, visar en studie som publiceras i tidskriften Archives of Internal Medicine.


Tidigare studier har påvisat att statiner kan minska risken för frakturer och öka bentätheten hos dem som får denna behandling.  För att undersöka detta samband utförde forskare vid universitetet i Melbourne, Australien, en studie bland 1375 kvinnor, varav 573 personer hade drabbats av någon fraktur och 802 inte hade gjort det.  Studieresultaten visar att de kvinnor som behandlades med statiner hade 60 procent lägre risk att drabbas av frakturer, jämfört med dem som inte fick denna behandling.  Efter justering för bentäthet i bland annat lårbenshalsen och ryggraden minskade dock skillnaden något. Justering för ålder, vikt och annan medicinering påverkade inte frakturrisken nämnvärt.  När forskarna undersökte bentätheten hos studiedeltagarna fann de att de deltagare som fick behandling med statiner i genomsnitt hade 3 procent högre bentäthet i lårbenshalsen, jämfört med dem som inte fick statiner. Statinbehandling var även kopplat till en ökad bentäthet i andra delar av skelettet, men dessa skillnader uppnådde inte statistisk signifikans.  Forskarna ger ingen tydlig förklaring till att frakturrisken var lägre bland de statinbehandlade studiedeltagarna. Men de anser dock att den minskade frakturrisken inte enbart kan förklaras av den ökade bentätheten.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev