Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Stukning och muskelbristning ökar risken för blodpropp

Publicerad: 15 januari 2008, 10:23

Större kroppsskador som benbrott ökar risken för blodpropp. En holländsk studie pekar nu på att risken för blodpropp också kan öka vid mindre allvarliga benskador som stukade vrister och muskelbristningar.


I studien som publiceras i tidskriften Archives of Internal Medicine ingick 2 471 patienter som drabbats av venös blodpropp mellan år 1999 och 2004. Dessa jämfördes med en kontrollgrupp med 3 543 individer som inte haft blodpropp. Bägge grupperna fick svara på en enkät med frågor om bland annat vilka typer av skador som individerna haft.

I patientgruppen hade 11,9 procent haft någon typ av mindre skada, som stukning eller muskelbristning, tre månader innan blodproppen uppstod. I kontrollgruppen hade 4,4 procent haft motsvarande typ av skada upp till tre månader innan de svarade på enkäten.

Forskarna konstaterar att mindre allvarliga benskador som inte behövde behandlas med gips eller kirurgi, eller medförde en längre sängliggande period var kopplade till en fem gånger ökad risk för blodpropp.

Sambandet var starkast för skador som inträffade upp till fyra veckor innan blodproppen uppstod. Mindre allvarliga skador på andra kroppsdelar än ben var inte kopplade till ökad risk för blodpropp.

På grund av att mindre benskador är så vanliga drar forskarna slutsatsen att de kan vara en viktig bidragande orsak till att blodproppar uppstår. Då patienter med de aktuella skadorna ofta uppsöker primärvården menar forskarna att det kan vara en viktig uppgift för allmänläkare att identifiera vilka av patienterna som har hög risk för blodpropp och därefter vidta profylaktiska åtgärder.

Archives of Internal Medicine 2008; 168: 21–26.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev