Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Styckmordsfriade läkare nekas miljonskadestånd

Publicerad: 18 februari 2010, 10:30

Styckmordsfriade läkare nekas miljonskadestånd

Foto: Foto: Photos.com

Läkarna som anklagades för ett uppmärksammat styckmord på 1980-talet får inget skadestånd från staten. (Ny version 11.32)


Allmänläkaren och obducenten misstänktes för ett uppmärksammat styckmord på 1980-talet. Efter diverse turer i rättssystemet friades de från mordanklagelserna.

Samtidigt slog tingsrätten fast att de hade styckat den döda kroppen, vilket ledde till att de fråntogs sina läkarlegitimationer.

Läkarna anser att rättsväsendets agerande har förstört deras liv och har stämt staten på närmare 40 miljoner kronor för bland annat förlorad arbetsinkomst.

Nu avslår Attunda tingsrätt deras skadeståndsansökan. Domstolen slår fast att det visserligen begicks flera fel under rättsprocessen, men att de inte var tillräckligt allvarliga för att läkarna ska ha rätt till ekonomisk ersättning.

"Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det inte är uteslutet att en i alla avseenden korrekt hantering av ärendet skulle ha lett till en annan utgång i fråga om beslutet att väcka åtal eller vid domstolsprövningarna. Kärandena har emellertid inte förmått visa att det är någon av de konstaterade felaktigheterna eller försumligheterna, vilka i huvudsak har varit hänförliga till förundersökningsskedet, som enskilt har förorsakat eller bidragit till de påstådda skadorna. Inte heller en sammantagen bedömning av samtliga påvisade fel och försummelser är tillräcklig för att det skall anses visat att det i detta fall föreligger något orsakssamband mellan dessa och de skador kärandena har yrkat ersättning för", skriver tingsrätten i sin dom.

Domstolen slår också fast att läkarna ska betala statens rättegångskostnader på drygt 310 000 kronor.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev