Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Smärta

Vårdgarantin bakom ökade kostnader för att hyra in personal

Publicerad: 14 Februari 2007, 10:48

Landstingens kostnader för hyrläkare ökade rejält 2006. Totalt handlar det om en ökning på 25 procent – och bara ett landsting lyckades minska kostnaderna.


Återigen stiger notan för inhyrda läkare och sjuksköterskor i så gott som alla landsting och regioner. En sammanställning som Dagens Medicin har gjort visar att man på många håll närmar man sig samma nivåer som 2003, då flera landsting gjorde ett försök att svälta ut bemanningsföretagen. Efterfrågan på inhyrd personal minskade drastiskt under en period. Men nu har alltså trenden vänt uppåt igen.

Under 2006 var den sammanlagda kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor 1 102 miljoner kronor. Det är en ökning med 221 miljoner jämfört med året före, vilket motsvarar 25 procent. Den överväldigande delen av landstingens kostnader gäller läkare. Antalet sjuksköterskor som hyrs in är marginellt.

En av anledningarna till att antalet stafettläkare ökat kan vara den nationella vårdgarantin som trädde i kraft i september 2005. Sjukvården har fått ökade krav på att beta av långa vårdköer för att klara av att ge alla patienter behandling inom tre månader.

Landstinget Sörmland har de senaste tre åren kontinuerligt sänkt sina kostnader för inhyrd vårdpersonal, ner till 18 miljoner kronor 2005. Förra året fördubblades nästan summan till 32 miljoner.

– Det finns ett samband mellan de ökade kostnaderna och införandet av vårdgarantin. Vi hade tidigare ett stopp när det gäller hyrläkare, men vi skulle inte ha klarat patientsäkerheten och tillgänglighetskraven utan att ta in fler, säger Anne Genander, projektledare för vårdgarantin i Sörmland.

Samarbetar om rekrytering
Fenomenet känns igen på flera håll. Hans-Åke Vidmark är personalstrateg i Västerbottens läns landsting.

– I fjol ökade hyrläkarkostnaderna bland annat till följd av trycket på opererande specialiteter som ortopedi och kirurgi på grund av att vi var tvungna att minska vårdköerna, men de specialiteterna vi länge haft brist på har varit allmänmedicinare och psykiatrer, säger han.

Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting samarbetade tidigare och hade gemensam upphandling av hyrläkare.

– Vi kunde inte se någon vinst med det, men problemet med läkarbrist inom vissa specialiteter finns kvar, säger Hans-Åke Vidmark.

I februari ska de fyra landstingen därför ha ett möte för att på nytt göra ett gemensamt försök att rekrytera fast personal inom de två bristgrupperna, allmänmedicin och psykiatri, och på så sätt minska antalet hyrläkare.

Ingen oro i branschen
Lägst kostnader för inhyrd personal har Landstinget i Uppsala län och Region Skåne.

– Vi har det gott ställt rekryteringsmässigt, Lund är ju en stor universitetsstad och Skåne är en tillväxtregion. På senare år har vi också arbetsmässigt haft stora strömmar mellan Danmark och Skåne, rörligheten har ökat enormt, det kan ju vara sådant som lockar folk hit, resonerar Marie Christensson på avdelningen för personalutveckling i Region Skåne.

Samtidigt har även Skåne, liksom Uppsala, det gångna året haft en liten ökning av kostnaderna för hyrläkare. Därför har regionen beslutat att skärpa reglerna för när verksamheterna får anlita bemanningsföretag.

– I princip ska det inte finnas någon tillgänglig i hela regionen för att man ska få tillstånd till att hyra in folk, säger Marie Christensson.

Bemanningsföretagen är inte särskilt oroade. Peter Risberg, vd på bemanningsföretaget Proffice Care, menar att marknaden har mognat och att vården har lärt sig att använda inhyrd personal på ett smartare och mer flexibelt sätt.

– En anledning till den ökade efterfrågan är troligen att sjukvården har slutat att överbemanna, något som tidigare ofta skedde för säkerhets skull. I dag vet man att det finns möjlighet att hyra in personal om det behövs och då behöver man inte överanställa, konstaterar han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev