Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Ärftlig risk för prostatacancer kan överskattas med tester

Publicerad: 10 september 2010, 07:45

Utbredd PSA-testning kan göra det svårt att avgöra den ärftliga risken för prostatacancer bland män som har nära släktingar med sjukdomen, enligt en svensk studie.


Bröder eller söner till prostatacancerpatienter har ungefär dubbelt så hög risk att också drabbas av sjukdomen som personer utan nära släktingar med prostatacancer.

Enligt urologen Ola Bratt, docent och överläkare vid Helsingborgs lasarett, är det dock osäkert hur man ska använda den kunskapen i dagens manliga befolkning. Orsaken är den utbredda PSA-testningen för tidig upptäckt av prostatacancer.

– Prostatacancer är en av de cancersjukdomar som har störst ärftlig komponent. Men kunskaperna om denna ärftliga risk togs fram innan PSA-tester blev vanliga och då tumörerna i större omfattning upptäcktes då de gav kliniska symtom. I dag diagnostiseras betydligt fler män med mindre tumörer som inte ger upphov till symtom och som kanske aldrig hade hotat mannens hälsa, säger Ola Bratt.

För att få bättre klarhet i sambanden, som de gäller i dag, har han och forskarkollegor nu undersökt data från olika patient- och befolkningsregister i Sverige. Totalt ingick 13 975 patienter som diagnostiserats med prostatacancer mellan åren 1996 och 2006 samt 22 511 bröder till dessa patienter.

Bröder till prostatacancerpatienter hade drygt tre gånger ökad risk att diagnostiseras med prostatacancer i tidigt skede, i tumörstadium T1c, jämfört med män i allmänhet, medan risken enbart var två gånger högre att diagnostiseras med metastaserad sjukdom.

Den högre sannolikheten bland bröder att bli diagnostiserade med cancer i tidigt skede var också mer uttalad bland individer med hög socioekonomisk status än bland dem med låg sådan status, särskilt det första året efter broderns diagnos. Den socioekonomiska statusen påverkade dock inte överrisken bland bröder att drabbas av metastaserad sjukdom.

– Sammantaget visar våra data att ansamling av prostatacancer i vissa familjer kan orsakas både av en genetisk betingad riskökning och av att män med prostatacancer i familjen är mer benägna än andra att PSA-testas. Betydelsen av att ha en bror som blivit diagnostiserad med en liten lågrisktumör i prostata efter PSA-testning är inte så stor om brodern haft en spridd sjukdom, säger Ola Bratt.

Studien är publicerad i Journal of the National Cancer Institute.

Läs abstract till studien:

Journal of the National Cancer Institute, 2010; 102:  1336–1343 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev