Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Avvaktande behandling kan vara bra vid prostatacancer

Publicerad: 24 juni 2010, 12:10

Övervakning i stället för att ge behandling direkt kan vara att föredra för vissa patienter med tidig prostatacancer, enligt en svensk studie.


Det är omdiskuterat vilken behandlingsmetod som är bäst vid tidig prostatacancer då tumören inte spridit sig. En strategi är att övervaka patienterna för att eventuellt sätta in behandling senare om det anses nödvändigt. Alternativet är att direkt genomföra kirurgi eller strålning i botande syfte.

I en ny studie har svenska forskare analyserat uppgifter från Nationella prostatacancerregistret om 6 849 män. Deltagarna var alla under 70 år och hade lokaliserade tumörer med låg eller medelhög risk för spridning.

Mellan år 1997 och 2002 inleddes övervakning för 2 021 av männen. 3 399 av männen fick sin prostatakörtel bortopererad och 1 429 män strålbehandlades.

I gruppen som fick övervakning ingick dels män som fick så kallad aktiv monitorering, då PSA-värdet kontrolleras regelbundet för eventuellt beslut om insättande av behandling om tumören växer till, dels män som fick en mer avvaktande handläggning, då enbart hormonbehandling ges för att mildra eventuella symtom.

Männen följdes upp efter i median i åtta år.

Av de män som fått övervakning var dödligheten i prostatacancer 3,6 procent. Av dem som genast fått behandling var motsvarande siffra 2,7 procent.

När enbart män med låg risk räknades var det 2,4 procent som hade avlidit inom studieperioden bland dem som fick övervakning och 0,7 procent bland dem som genast fick behandling.

Trots skillnaden i dödlighet anser forskarna bakom studien att övervakning i stället för behandling direkt kan vara en lämplig strategi för män med tumörer med låg risk. Detta eftersom dödligheten i prostatacancer ändå var så pass låg också i den grupp som fick övervakning.

Risken för död av andra orsaker än cancer var nästan dubbelt så hög bland män som övervakades, vilket pekar på att män med annan sjuklighet och kortare beräknad återstående livslängd oftare övervakades än friskare män.

Studien är publicerad i tidskriften Journal of the National Cancer Institute och utförd av bland andra Pär Stattin vid Umeå universitet och Jonas Hugosson vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Läsa hela originalartikeln:

Journal of the National Cancer Institute, publicerad online

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev