Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Bästa resultaten hittills för screening mot prostatacancer

Publicerad: 1 juli 2010, 07:35

Män som gjorde PSA-test vartannat år hade nästan halverad risk att dö i prostatacancer, enligt en undersökning där göteborgare följts i 14 år. Men striden om allmän PSA-screening lär fortsätta.


Förhöjda halter av prostataspecifikt antigen, PSA, i blodet är en markör för prostatacancer. Det har länge debatterats om allmän PSA-screening borde införas bland män, och Socialstyrelsen har kommit fram till att detta inte kan rekommenderas.

Nu publicerar svenska forskare, under ledning av Jonas Hugosson, överläkare vid avdelningen för urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, resultat från en pågående studie i tidskriften Lancet Oncology.

I studien ingår 20 000 svenska män där hälften kallas till PSA-test vartannat år upp till 69 års ålder. Andra hälften utgör kontrollgrupp.

Männen har nu följts i median 14 år. Under uppföljningstiden fick 1138 män, 12,7 procent, i screeninggruppen prostatacancer och 718, motsvarande 8,2 procent, i kontrollgruppen diagnosen prostatacancer. Risken att dö i prostatacancer var 0,9 procent i kontrollgruppen och 0,5 bland dem som kallades till regelbundna tester.

Forskarna drar slutsatsen att screening därmed nästan halverar risken att dö i cancerformen. Resultatet kan jämföras med en nioårsuppföljning av den stora europeiska screeningstudien ERSPC, vilken den svenska studien är en del av, där man konstaterade att PSA-screening minskade prostatacancerdödligheten med 20 procent.

– Det är de absolut bästa effekterna av PSA-tester som hittills framkommit, säger Jonas Hugosson till Svenska Dagbladet om resultaten i Göteborgsstudien.

Han anser att fynden bör leda till en ändrad syn på screening. Ola Bratt, urolog och Socialstyrelsens expert i frågan, säger dock till Svenska Dagbladet att studien inte ger skäl att införa ett screeningprogram.

För att rädda en man från att dö i prostatacancer behövde 294 män bjudas in till screening, och 12 få diagnosen. Detta innebär en stor risk för överdiagnostisering – vilket är argumentet emot allmän screening.

Studien kommenteras även i Lancet Oncology. Skribenten David Neal konstaterar att resultaten av PSA-screeningen i studien står sig väl i jämförelse med screeningprogram för till exempel bröstcancer. Men inte heller han anser att breda screeningprogram bör införas. I stället förespråkar han ökad information till män om för- och nackdelar med PSA-tester.

Läs abstract till studien:

Lancet Oncology, publicerad online den 1 juli 2010 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev