onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Behandling av prostatacancer kan bli mer skonsam

Publicerad: 19 april 2012, 11:47

Ultraljudsvågor via ändtarmen kan vara ett lindrigare sätt att behandla prostatacancer, jämfört med kirurgi eller strålbehandling, enligt en ny brittisk studie. Men den svenska urologiprofessorn Jan-Erik Damber är skeptisk till metoden.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Ny version fredagen den 20 april 2012.

Att döda cancerceller med värmeenergi från ultraljudsvågor är en behandling som utomlands börjat testas vid tidig prostatacancer.

Ett instrument förs upp i ändtarmen och riktar ultraljudsvågor mot de delar av prostatan där tumören är utbredd. Därigenom är tanken att i så stor utsträckning som möjligt skona omkringliggande vävnad för att minska förekomsten av impotens och inkontinens, som är annars är vanliga problem efter konventionell kirurgi och strålning.

I den nu aktuella studien har brittiska forskare vid University College Hospital i London sammanställt resultaten för 41 patienter som behandlats med den nya metoden. Resultaten publiceras i tidskriften Lancet Oncology.

Slutsatsen är att biverkningarna mycket riktigt var förhållandevis lindriga:

■ Inga patienter hade drabbats av urininkontinens efter behandlingen.
■ 31 av 35 patienter som före behandlingen hade en god erektionsförmåga hade ett år efter behandling kvar förmåga att genomföra samlag.

Forskarna rapporterar även vad de anser vara lovande resultat på själva tumören. Inga sjukdomstecken hittades med magnetkamera hos 39 av 41 patienter vid en uppföljning efter ett år.

Samtidigt poängterar forskarna att uppföljningstiden är för kort och studien för liten för att det ska gå att dra några slutsatser om patienternas möjlighet till bot.

Och just de ännu osäkra möjligheterna till långsiktig bot gör att Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs universitet, är skeptisk till metoden.

– Den här behandlingen bygger på att man kan detektera allvarligare tumörer i prostatan med magnetkamera och rikta ultraljudet mot dessa. Det kan dock finnas mindre allvarliga tumörer som man inte ser till en början men som sedan växer till sig. Så även om metoden har liten biverkningsproblematik är det osäkert om patienterna blir botade på sikt, säger han

Läs abstract till studien:

Hashim Ahmed med flera. Focal therapy for localised unifocal and multifocal prostate cancer: a prospective development study. Lancet Oncology, publicerad online den 17 april 2012.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev