Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Bekämpningsmedel i mat kan ge sämre spermier

Publicerad: 30 mars 2015, 23:10

Foto: Lennart Nilsson/Scanpix

De män som får i sig bekämpningsmedel via maten riskerar att få både färre och sämre spermier. Det visar en ny amerikansk studie publicerad i tidskriften Human reproduction.


Det finns ett välkänt samband mellan yrkesexponering för bekämpningsmedel, så kallade pesticider, och försämrad reproduktionsförmåga hos män. Nu kommer samstämmiga resultat från den, enligt forskarna själva, första studien där man tittat på sambandet mellan att äta livsmedel med bekämpningsmedelsrester i och påverkan på spermakvalitet.

Den nya studien från Harvard i USA visar att den fjärdedel män som fick i sig mest pesticidrester via frukt och grönsaker hade ungefär halva antalet spermier jämfört med den fjärdedel som fick i sig minst pesticider. Männen som fick i sig mest pesticider hade dessutom ca 30 procent färre normala spermier och lägre ejakulatvolym än de som fick i sig minst.

Totalt undersöktes 338 spermaprover från 155 män som var patienter på en fertilitetsklinik. Männen delades upp i fyra grupper baserat på självuppskattat intag av frukt och grönsaker. Hänsyn togs till omgivningsfaktorer såsom ålder, BMI, avhållsamhetstid innan spermaprov, fysisk aktivitet, totalt energiintag och förekomsten av åderbråck i pungen. Pesticidhalten i frukten och grönsakerna uppskattades utifrån årliga registerdata från USA:s jordbruksdepartement.

Resultaten bör tolkas med försiktighet eftersom studien baseras på ett relativt lågt antal män och att intaget av pesticider har uppskattats utifrån registerdata och alltså inte mätts. Studien är också en observationsstudie som inte kan visa orsakssamband.

I en ledarkommentar till studien skriver en israelisk och en amerikansk expert att trots de begränsningar som studien har, så belyser resultaten ett viktigt samband mellan pesticider i mat och den stora påverkan det kan ha på människans reproduktion. Resultaten kan också ha betydelse i ett större folkhälsoperspektiv då en försämrad spermakvalitet är kopplat till generellt försämrad hälsa hos män, anser experterna.

Hela studien kan du läsa här:

Y.H. Chiu med flera. Fruit and vegetable intake and their pesticide residues in relation to semen quality among men from a fertility clinic. Human Reproduction. Publicerad online 31 mars. DOI:10.1093/humrep/dev064.

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev