Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Beteendeterapi minskade biverkningar av prostatektomi

Publicerad: 1 februari 2011, 11:05

Problem med urininkontinens efter prostatakirurgi kan minskas med hjälp av bäckenbottenträning och särskilda strategier för att bättre kontrollera blåsfunktionen, enligt en ny studie.


Urininkontinens är en vanlig biverkning efter operation för prostatacancer. Men i en ny studie visar amerikanska forskare att män med bestående inkontinensbesvär efter prostataoperation kan få lindring med hjälp av en form av beteendeterapi.

208 patienter, som haft urininkontinens i minst ett år, lottades till en interventionsgrupp eller till en kontrollgrupp som fick senarelagd beteendeterapi.

Interventionen bestod av fyra besök hos läkare eller sjuksköterska där patienterna fick instruktioner i hur de regelbundet skulle träna bäckenbottenmuskulaturen med hjälp av knipövningar.

Deltagarna fick också lära sig särskilda strategier för hur de kunde kontrollera blåsfunktionen genom att utnyttja knipningarna i samband med trängningar och aktiviteter som kan framkalla ansträngningsinkontinens.

Efter åtta veckors uppföljning hade antalet inkontinensepisoder minskat från 28 till 13 i veckan bland patienterna som fått beteendeterapi, jämfört med en minskning från 25 till 21 bland dem i kontrollgruppen.

Flera av deltagarna i studien uppgav att de tidigare prövat bäckenbottenträning men att de slutat då denna inte gav någon effekt. Efter tolv månader rapporterade dock 80 procent av deltagarna att de fortsatt använde sig av de metoder de fått lära sig inom ramen för studien.

Forskarna, som är verksamma vid bland annat University of Alabama i Birmingham, USA, anser att den studerade metoden bör erbjudas till män med bestående inkontinensproblem. De anser att strategierna för att kontrollera blåsfunktionen är en viktig del i behandlingen för att uppnå bästa resultat.

Studien publiceras i tidskriften Jama.

Läs abstract till studien:

Jama 2011; 305: 151–159

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev