Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Biverkningar oroade inte de män som vägrade PSA-test

Publicerad: 9 september 2010, 13:31

Ovilja att tänka på prostatacancer och glömska var två viktiga anledningar till varför finländska män som inbjudits till PSA-screening inte deltog i testningen.


Det är forskare vid bland annat det finländska cancerregistret som har undersökt attityder till PSA-screening bland män som inbjudits att delta i den finländska delen av den stora europeiska screeningsstudien ERSPC.

Den vanligaste orsaken till varför inbjudna män inte ville vara med i studien var att de helt enkelt glömde bort kallelsen, vilket angavs av 51 procent i den aktuella gruppen.

Tidigare gjort PSA-test och ovilja att inte tänka på prostatacancer var de två näst vanligaste orsakerna till att inte göra testet, vilket angavs av 41 respektive 39 procent. En något mindre grupp, 28 procent, ansåg att eventuella uppföljande diagnostiska test var för obehagliga för att de skulle hörsamma kallelsen.

Män som inte deltog i testningen var i högre utsträckning rökare och hade lägre mental hälsa enligt verktyget Rand-36, jämfört med män som deltog i screeningen.

Det fanns ingen klar skillnad i rädsla för eventuella behandlingskonsekvenser mellan de bägge grupperna.

Resultaten bygger på enkäter som skickats ut till 500 finska män som svarade på kallelsen till screening samt lika många som inte svarade kallelsen.

Kanske inte överraskande var svarsfrekvensen högre i gruppen som deltog i screening, 59 procent, jämfört med dem som inte deltog i screening, 28 procent.

Den finländska PSA-screeningstudien genomfördes åren 1996 till 1999. Totalt sett var följsamheten till kallelsen 69 procent.

Den nya aktuella studien publiceras i tidskriften British Journal of Urology International.

Läs hela originalstudien:

British Journal of Urology International, 2010; 106: 472–477

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev