onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

En tablett om dagen gav män långvarig förmåga till erektion

Publicerad: 13 juni 2007, 06:30

Regelbunden användning av läkemedel som Viagra och Cialis kan återge förmågan till erektion hos patienter med impotens. Effekten kan sitta i långt efter att behandlingen avslutats, enligt ny forskning.

Ämnen i artikeln:

Pfizer

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Normalt används impotensläkemedel som Viagra (sildenafil) och Cialis (tadalafil) vid behov före sexuell aktivitet. Läkemedlen ökar blodgenomströmningen i penis vid sexuell stimulering och underlättar erektion. Effekten håller i sig så länge läkemedlet finns kvar i kroppen.

Nu pekar forskning på att längre regelbunden användning kan resultera i bestående förbättringar av förmågan till erektion utöver de som behovsmedicinering ger. Effekten kan finnas kvar månader efter att behandlingen avslutas, vilket antyder att patienterna skulle kunna botas från sin impotens.

– Det här är ett intressant forskningsspår. För många män med erektil dysfunktion är förmågan till erektion en viktig del i den manliga självbilden. För dem kan det vara värdefullt att på sikt slippa behöva ta tabletterna. Samtidigt ska man vara medveten att forskningen ännu ligger i tidigt skede. Det gäller att ta reda på för vilka typer och svårighetsgrader av erektionssvikt som behandlingen kan fungera, säger Petter Hedlund, docent i klinisk farmakologi och ordförande i den vetenskaplig kommittén i European Society for Sexual Medicine.

Fick erektion utan läkemedel
Hittills har bara mindre studier gjorts där den nya behandlingsprincipen har prövats. Tidigare i år publicerade tyska forskare en icke-blindad undersökning av 112 patienter med vaskulär impotens som lottades att antingen ta sildenafil dagligen eller använda läkemedlet vid behov enligt normalt förfarande. Efter ett år avslutades behandlingen och deltagarna fick avstå från att ta läkemedlet under fyra veckor.

Då hade 60 procent av patienterna som fick regelbunden behandling förmåga till erektion utan att behöva använda läkemedel. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 8 procent. De patienter som fått regelbunden behandling och återfått förmågan till erektion följdes upp efter ytterligare fem månader utan tillgång till läkemedel. Då hade alla utom en fortfarande kvar förmågan till erektion. (Asian Journal of Andrology 2007; 9(1): 123–41.)

Andra mindre studier av regelbunden dosering av sildenafil och tadalafil har visat på liknande bestående effekter i olika patientgrupper med erektil dysfunktion. Samtidigt har en finsk ännu opublicerad dubbelblindad studie visat att kronisk administrering av sildenafil inte gav bestående effekter hos patienter efter prostatacanceroperation.

– Om den här behandlingprincipen ska kunna etableras måste den förstås utvärderas enligt samma evidensbaserade principer som gäller för alla nya behandlingar inom medicinen. Utöver den rena patientnyttan finns det dock flera intressanta vetenskapliga aspekter i de nya resultaten, säger Petter Hedlund, som till vardags arbetar som klinisk farmakolog vid universitetssjukhusen i Lund och Linköping.

– Erektil dysfunktion är ofta ett resultat av en allmän påverkan på kärlsystemet hos patienter med hypertoni, diabetes och höga blodfetter. Det har spekulerats i att den här typen av kärlvidgande läkemedel skulle kunna användas för att förbättra kärlfunktionen i denna patientgrupp. Enligt denna teori skulle man först se effekt i små kärl, till exempel i svällkropparna i penis, vilket får stöd av de aktuella resultaten, fortsätter Petter Hedlund.

Agneta Bergqvist, medicinsk rådgivare vid Pfizers svenska dotterbolag som marknadsför Viagra, tycker de aktuella resultaten är intressanta. Samtidigt vill hon tona ner de eventuella fördelarna med regelbunden dosering vid erektil dysfunktion.

– Jag tror att de allra flesta män tycker att medicinering vid behov fungerar bra. Att ta en tablett regelbundet under en längre tid kan verka onödigt för en för övrigt frisk man. Det kan påminna om att han trots allt har en sjukdom, säger hon.

Stärker signaleringen av kväveoxid

För att mannen ska kunna få erektion krävs både sexuell stimulans och att blodtillförseln till penis är tillräcklig. Runt 30 gånger så mycket blod måste strömma till svällkropparna i penis jämfört med normaltillståndet.
Sildenafil och liknande substanser verkar genom att hämma enzymet fosfodiesteras typ 5, PDE5. Därigenom förstärks signaleringen av kväveoxid från endotelcellerna i blodkärlsväggen. Kväveoxid har en avslappnande effekt på den glatta muskulaturen runt blodkärlen och underlättar blodgenomströmningen.
I dag finns tre PDE5-hämmare som är godkända vid erektil dysfunktion: sildenafil, tadalafil och vardenafil.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev