Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Färre återbesök efter robotkirurgi

Publicerad: 5 mars 2015, 07:48

Så kallad robotkirurgi är en delvis kontroversiell metod som införts i svensk sjukvård. Nu kommer nya svenska data som pekar på vissa fördelar med tekniken jämfört med öppen kirurgi vid prostatacancer.


Patienter  som opererats med robot hade betydligt mindre blödning under operationen och i snitt nästan en dag kortare vårdtid efteråt. Själva ingreppet tog dock längre tid med robotkirurgin. Det visar en uppföljning av den stora svenska Lappro-studien som presenteras i en kommande avhandling vid Karolinska institutet.

– Våra resultat stärker mycket av det som redan är känt avseende vinster med robotkirurgi. Styrkan i studien är bland att annat den omfattar patienter som opererats vid flera olika sjukhus i Sverige, och inte bara de som opererats på enstaka specialiserade kliniker. Den är också baserad på framåtblickande data och inte på bakåtblickande, säger Anna Wallerstedt, doktorand och ST-läkare i urologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Studien visade även att omoperation förekom oftare i gruppen som opererats öppet, jämfört med patienter som genomgått robotkirurgi.

– Detta är en viktig skillnad som inte var lika väntad som att robotkirurgi leder till mindre blödning och kortade vårdtid, säger Anna Wallerstedt.

Hon poängterar att studien inte är randomiserad och att det därför inte går att dra definitiva slutsatser om orsakssamband. Det fanns också skillnader mellan grupperna vid starten av studien.

– Generellt var patienterna som fått robotkirurgi sjukare än de som fått öppen kirurgi. De hade mer avancerade tumörer med högre tumörstadium och mer cancer i sina vävnadsprover. Resultaten i studien är justerade för skillnader i patienturvalet, säger Anna Wallerstedt.

Ett oväntat fynd i avhandlingen var att risken för blodproppar i ben och lunga efter operationen var högre än man tidigare trott. Denna risk var särskilt tydlig hos patienter med allvarligare tumörer som även genomgått lymfkörteloperation. Proppar var också generellt vanligare efter öppen kirurgi jämfört med robotkirurgi.

– På vår egen klinik har vi därför förlängt tiden patienterna får blodförtunnande läkemedel efter operationen av både prostatacancer och lymfkörtlar från två till fyra veckor, säger Anna Wallerstedt.

Lappro-studien omfattar totalt runt 4 000 patienter som opererats för prostatacancer vid 14 svenska sjukhus under perioden 2008 till 2011.

Robotkirurgi började införas i sjukvården i början av 2000-talet och numera har många stora sjukhus skaffat tekniken. Den har dock varit omdiskuterad för att den är dyr och att det saknas evidens för att den är bättre än öppen kirurgi.

Skillnaden jämfört med konventionell titthålskirurgi är bland annat att det blir jämnare kraftöverföring från kirurgens händer till instrumenten i kroppen. Vidare får kirurgen en tredimensionell bild av operationssåret och en extra led på instrumenten.

Anna Wallerstedt lägger fram sin avhandling på Karolinska institutet i morgon fredag den 6 mars.

Relaterat material

Oklar nytta – ändå blir robotarna fler

Robot utmanar öppen operation i ny studie

Operationsrobot står still på grund av personalbrist

Öppen kirurgi var lika bra som robotkirurgi

Robot opererade cancersjuk ettåring

Robot inte bättre vid hysterektomi

Studie ska ge svar om biverkningar

Tarmcancer nästa för robot

00-talets medicinska topp tio

”Det behövs inga fler robotar”

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev