Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Inget tydligt försprång för robotkirurgi

Publicerad: 27 juli 2016, 06:12

Foto: Thinkstock

Robotkirurgi och öppen kirurgi ger ett likvärdigt resultat vid prostatacancer vad gäller blåsfunktion, enligt den första randomiserade prövningen där de två teknikerna jämförts. Men prövningen visar än så länge bara resultaten på kort sikt och har fått kritik för sitt upplägg.


För första gången har robotkirurgi och öppen kirurgi som metod för operation vid prostatacancer ställts mot varandra i en kontrollerad randomiserad studie som publiceras i Lancet.

I studien inkluderades 326 män med lokaliserad prostatacancer varav hälften randomiserades till att genomgå robotassisterad kirurgi och andra hälften till att genomgå konventionell kirurgi.

I en uppföljning 12 veckor efter ingreppen svarade 131 av männen som genomgått robotassisterad kirurgi och 121 av männen som opererats på konventionellt vis på ett frågeformulär.

Det fanns ingen signifikant skillnad i resultat varken för hur patienterna bedömde sin blåsfunktion eller sin sexuella förmåga, som var de primära effektmåtten. Det var inte heller någon signifikant skillnad i komplikationer som uppstått efter operationen.

De patienter som genomgått öppen kirurgi förlorade i snitt tre gånger så mycket blod som de som fått robotkirurgi och dessa patienter spenderade längre tid på sjukhus. Frånvaron från jobbet var dock densamma i de två grupperna.

I ett tidigt skede efter operationen hade de som genomgått robotkirurgi mindre smärta, men efter 12 veckor fanns ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna.

De resultat som nu publicerats utgör en första del i en studie där patienterna ska följas i två år. I de senare uppföljningarna kommer även överlevnad i cancer att jämföras.

Studiens design har dock fått hård kritik då samtliga ingrepp har letts av endast två kirurger.

Läs abstract:

Yaxley med flera. Robot-assisted laparoscopic prostatectomy versus open radical retropubic prostatectomy: Early outcomes from a randomised controlled phase 3 study. Lancet. Publicerad online den 26 juli 2016.

Relaterat material

Liten fördel med robotkirurgi vid prostatacancer

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev