Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Män med överaktiv blåsa är oftare impotenta

Publicerad: 30 oktober 2008, 16:29

Överaktiv blåsa kan vara en lika stor riskfaktor för att drabbas av impotens som högt blodtryck och diabetes. Det visar en ny internationell studie där svenska patienter ingått.


Det finns ett väletablerat samband mellan förekomst av erektil dysfunktion, eller impotens, och olika komponenter i det metabola syndromet, som högt blodtryck och diabetes. Nu visar en studie att det också kan finnas en koppling mellan impotens och överaktiv blåsa.

– Detta samband är relativt okänt. Fynden i vår studie kan motivera att man som läkare är mer uppmärksam på manliga patienter med överaktiv blåsa och fråga dem om de även har problem med potensen. På andra hållet gäller att man kan vara uppmärksam på att fråga patienter med impotens om de också har överaktiv blåsa, säger Ian Milsom, professor i gynekologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och en av forskarna bakom studien.

Okänd orsak till samband
I undersökningen ingick 502 män med överaktiv blåsa, ett tillstånd som främst kännetecknas av besvär med trängningar. Tillsammans med ett lika stort antal åldersmatchade kontrollpersoner utan överaktiv blåsa fick de via en enkät svara på frågor om olika symtom från urinvägarna och om sin sexuella aktivitet.

Signifikant större andel män med överaktiv blåsa, 14 procent, rapporterade att de hade försämrad sexuell aktivitet än motsvarande andel kontrollpersoner, 4 procent. Bland de sexuellt aktiva var impotens 50 procent vanligare bland dem med överaktiv blåsa jämfört med kontrollpersonerna.

– Resultaten pekar på att sambandet är lika tydligt som kopplingen mellan impotens och hypertoni eller diabetes, säger Ian Milsom.

Varför impotens är vanligare bland individer med överaktiv blåsa är okänt.

– En möjlig orsak är att män med överaktiv blåsa är mer sjuka i allmänhet. Men det kan också finnas mer biologiska samband som till exempel kan ha att göra med försämrad kalciummetabolism eller kväveoxidsignalering i blåsmuskulaturen och i svällkropparna i penis, säger Ian Milsom.

Resultaten publiceras denna månad i Journal of Sexual Medicine. Studien ingår i en stor epidemiologisk undersökning, Epic-studien, om förekomst av nedre urinvägssymtom. Deltagarna kommer från fem länder.

Forskare:

Namn:
Ian Milsom, Debra Irwin, Steinar Hunskaar, Paul Abrams med flera.

Projekt:
Epidemiologisk studie av urinvägssymtom.

Finansiering:
Pfizer.

Journal of Sexual Medicine, publicerad online

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev