fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

”Män över 50 år ska få brev om test”

Publicerad: 26 september 2018, 04:00

Bild 1/2  Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Ett förslag om hur PSA-prov kan organiseras väcker entusiasm och förberedelser är i gång på flera håll i landet. Men även kritiska röster höjs.

Ämnen i artikeln:

Centralsjukhuset i KarlstadSocialstyrelsenSahlgrenska universitetssjukhusetLandstinget DalarnaRegion SkåneVästra GötalandsregionenLandstinget i VärmlandRegion Örebro LänUniversitetssjukhuset ÖrebroLunds universitetNorrlands universitetssjukhusLänssjukhuset i SundsvallProstatacancer

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


– Jag tror på det här upplägget. Det ska bli spännande att ta del av responsen, säger Ola Bratt.

Han är urolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och leder Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, projekt om organiserad PSA-testning.

– Vi föreslår hur provtagningen ska utformas på landstingsnivå. Det är inget styrande nationellt dokument utan fokus ligger på grundkomponenter som bör vara lika över landet.

Det var i februari som Socialstyrelsen återigen sade nej till ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Samtidigt fick SKL i uppdrag av regeringen att försöka strukturera och effektivisera handläggningen vid PSA-prov så att dagens ojämlika testning kan minska.

Expertgruppen bakom förslaget föreslår bland annat att män mellan 50 och 74 år ska ingå i programmet. De ska få automatiska brevutskick med information om fördelar och nackdelar med provtagning, samt ett erbjudande om att göra testet. Gränsvärdet för utredning är satt till 3 µg/liter.

Förslaget är en remissversion och den 8 oktober presenteras slutversionen.

Det finns intresse för organiserad PSA-provtagning, enligt en kartläggning som Dagens Medicin har gjort i ett antal landsting och regioner. Men samtidigt vittnar ansvariga inom vården om utmaningar med modellen.

– Vi vill bidra med bättre kunskap om PSA-provtagning. Men just nu är vår bemanningssituation inom urologin besvärlig. Det måste vi ta i beaktande, säger Helena Hellström, chefläkare i Landstinget Dalarna.

På andra håll i landet är förberedelserna redan i gång. Nu pågår en förstudie för hela norra sjukvårdsregionen, där exempelvis patientvolymer och förväntade kostnader utreds.

– Den ska bli klar till årsskiftet. Sedan är det upp till landstingen och regionerna om de vill satsa på modellen, säger Johan Styrke, urolog vid Sundsvalls sjukhus och ansvarig för studien.

Längre ned i landet, i Region Skåne, ska en pilotstudie dra i gång nästa vår. Målet är att modellen breddinförs år 2020.

Även Västra Götalandsregionen har planer på organiserad PSA-testning, vilket Dagens Medicin skrivit om. Men regionen inväntar Socialstyrelsens definitiva besked gällande nationell screening för prostatacancer innan man tar ett beslut i frågan.

I Landstinget i Värmland finns redan en form av systemisk information om PSA via brevutskick. Männen erbjuds ett prov eller beställer tid via Vårdguiden 1177. De får sedan skriftliga svar på sina värden och information om när nästa test bör tas – därefter får männen själva hålla reda på detta.

Värmlands koncept verkar vara effektivt, enligt nya data som baseras på nästan fyra års brevutskick till fler än 34 000 män mellan 50 och 70 år.

Siffrorna talar för att PSA-provtagningen i primär­vården har ökat med 73 procent mellan 2014 och 2017. Antalet cancerdiagnoser för prostatacancer har stigit med 68 procent medan behandlingar i botande syfte ökat med 30 procent.

– Genomslaget är större än vi bedömde från början, säger Mauritz Waldén, urolog vid Centralsjukhuset i Karlstad och en av initiativtagarna till den systematiska provtagningen.

– Vår modell är dessutom lättstyrd och billig, varje utskick kostar ungefär 8 kronor.

Det är inte bestämt om man ska utvärdera automatiserade provtagningskallelser. Mauritz Waldén är tveksam till att hantera PSA-prov med automatiserade system då konceptet påminner för mycket om screening, anser han.

– Jag tror däremot att vuxna män som får bra information kan hantera sina ­hälsofrågor på egen hand.

Sedan 2011 har Region Örebro län organiserad information om PSA-provtagning via sjuksköterskor. De ger information till män som själva efterfrågar testet. I dagsläget finns inga planer på att övergå till brevutskick, enligt Ove Andrén, urolog vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Om vi skulle uppleva att männen inte känner till vår verksamhet får vi fundera över andra kanaler att nå ut. Men jag är tveksam till hur effektivt utskick är med dagens stora informationsflöde, säger han.

Enkät: Vad tycker du ­om organiserad ­PSA-testning?

Katarina Tomic, forskare och ST-läkare i urologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå:

– Det är bättre än ingenting alls. Fast jag hade hellre sett en allmän screening mot prostatacancer. Jag tror det krävs en nationell satsning för att få bukt med dagens ostrukturerade PSA-testning. I nuvarande förslag med systematisk provtagning läggs allt ansvar på landsting och regioner. De har olika kapacitet att genomföra en satsning av det här slaget som är kostsam och resurskrävande. Sannolikt kommer inte modellen att införas överallt i landet, och därmed blir vården ändå ojämlik.

Anders Bjartell, professor och över­läkare ­i urologi, ­Lunds universitet:
– Initiativet är efterlängtat. Expert­gruppen har gjort ett bra arbete med remissversionen och det är positivt att hela vårdkedjan omfattas, från information till behandling. Jag tycker att processen ska digitaliseras så mycket det går och att insamlad data sedan ska publiceras vetenskapligt. Fast det är onödigt att varje landsting ska bygga egna IT-system för att hantera kallelser och digitala svar – även den delen borde kunna samordnas efter förslag från expertgruppen.

Resurskrävande och ojämlik testning

I dag sker PSA-provtagning på ett osystematiskt sätt. Ofta testas män i fel åldersgrupper och många utreds inte ordentligt. Det råder enighet att dagens utbredda och ostrukturerade testning är ojämlik, ineffektiv och resurskrävande.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev