Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Mindre negativt om PSA-test i ny informationsskrift

Publicerad: 7 oktober 2009, 13:31

Efter besked om att PSA-screening minskar dödlighet i prostatacancer uppdaterar nu Socialstyrelsen sin patientinformation. Men någon rekommendation om införande av allmän PSA-screening blir det inte.


I mars publicerades mortalitetsdata från den stora europeiska screeningstudien ERSPC. Slutsatsen var att regelbunden undersökning av medelålders män med PSA-test kan minska dödligheten i prostatacancer med 20 procent under en nioårsperiod. Denna vinst i människoliv kom dock till priset av stor överdiagnostik och överbehandling.

Resultaten ledde till förnyade krav från förespråkare för PSA-screening om att sådan screening ska införas i Sverige. Det kom också krav på att Socialstyrelsen borde ge tydlig vägledning för hur de nya fynden ska tolkas, se Dagens Medicin nr 20/09. Fram tills nu har dock Socialstyrelsen inte agerat i någon av frågorna.

Men i början av november väntas myndigheten publicera en reviderad version av den informationsbroschyr om PSA-test som man tog fram i samarbete med flera andra organisationer i samband med att de nationella riktlinjerna för prostatacancersjukvården publicerades år 2007.

– Vi kommer nu att skriva att PSA-test kan minska dödligheten i prostatacancer i samma grad som mammografi kan minska dödligheten i bröstcancer. Samtidigt kommer vi förstås också att ta upp alla nackdelarna med PSA-test, som att man riskerar en cancerdiagnos utan att sjukdomen egentligen är farlig, säger urologen Ola Bratt, docent och överläkare vid Helsingborgs lasarett, som arbetar med den nya broschyren.

En kritik mot den nuvarande versionen är att de positiva aspekterna av PSA-test upptar en mycket liten del av texten. Kommer detta att ändras i den nya broschyren?

– Problematiken här är att det finns en stor och viktig fördel med PSA-test, nämligen minskad dödlighet i prostatacancer. Nackdelarna är desto fler och mer invecklade att beskriva. De tar därför mer plats i texten. Men i den reviderade upplagan har vi tagit bort en del upprepningar gällande nackdelarna med PSA-test, säger Ola Bratt.

I augusti möttes Socialstyrelsens expertgrupp om prostatacancer och diskuterade bland annat resultaten från ERSPC-studien. Gruppens slutsats är inte överraskande att PSA-screening inte bör införas som rutin i Sverige, ett besked som väntas bli officiellt inom den närmaste tiden.

– I vårt tidigare ställningstagande om att PSA-screening bara bör bedrivas inom ramen för vetenskapliga studier hade vi redan ”tänkt in” de förväntade resultatet i ERSPC-studien, säger Ola Bratt.

– Vår uppfattning i frågan står därför fast. Samtidigt understryker vi som tidigare att varje man har rätt att ta ett välinformerat beslut om att genomgå PSA-prov.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev