Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Nytt prostataläkemedel gav färre hjärthändelser

Publicerad: 16 maj 2014, 11:15

Patienter med prostatacancer och redan etablerad hjärt-kärlssjukdom tycks löpa halverad risk för ytterligare hjärthändelser om de behandlas med en nyare typ av hormonbehandling, enligt en ny studie i tidsskriften European Urology.


Resultatet är baserat på en analys av sex stycken randomiserade studier där konventionell hormonbehandling med olika GnRH-agonister jämförts med den nyare GnRH-antagonisten degarelix.

Bakgrunden är enligt forskarna att det funnits misstankar om att hormonbehandling med GnRH-agoninser kan orsaka ökad risken för hjärt-kärlsjukdom.

Detta tycks bekräftas i den nu aktuella analysen. Efter ett års behandling löpte patienter 40 procent lägre risk att drabbas av en hjärthändelse eller död oavsett orsak om de fick den nyare behandlingen jämfört med den gamla.

Skillnaden var särskilt tydlig bland patienter med redan existerande hjärt-kärlsjukdom, vilka hade 56 procent lägre risk att ha drabbats av ny hjärthändelse eller död oavsett orsak.

Någon skillnad sågs inte mellan grupperna när det gäller patienter som inte hade etablerad hjärt-sjukdom.

Forskarna påpekar dock att resultaten ska tolkas med försiktighet, bland annat då de är baserade på efterhandsanalyser och att hjärthändelser var rapporterade som misstänkta biverkningar i studierna – inte som oberoende utfallsmått.

De sex studierna var ursprungligen finansierade av företaget Ferring, medan den nu aktuella analysen finansierades av The V Foundation for Cancer Research och The Connecticut Institute for Clinical and Translational Research, bägge i USA.

Läs hela originalstudien:

Peter Albertsen med flera. Cardiovascular Morbidity Associated with Gonadotropin Releasing Hormone Agonists and an Antagonist. European Urology, publicerad online den 1 mars 2014. DOI: 10.1016/j.eururo.2013.10.032

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev