tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Opererade överlevde längre vid prostatacancer

Publicerad: 5 mars 2014, 07:16

Svenska patienter som genomgått kirurgi för lokal prostatacancer levde längre jämfört med patienter som fått strålbehandling, enligt en ny studie i BMJ.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


I bristen på direkt jämförande randomiserade studier kan resultaten därmed bli ett inlägg i diskussionen om vilken behandlingsmetod som är bäst för att bota prostatacancer.

I studien ingick över 34 000 patienter som behandlats för prostatacancer under åren 1996 till 2010.

Visserligen var patienterna som fått strålning i genomsnitt äldre, hade flera andra sjukdomar och deras tumörer var i genomsnitt större, jämfört med patienter som genomgått kirurgi. Men när forskarna i sin statistiska analys justerade för dessa faktorer levde patienterna som initialt fått strålning ändå kortare än dem som initialt fått kirurgi. Detta gällde för samtliga riskklasser när tumören var lokaliserad, det vill säga inte spridd.

När det gällde patienter med metastaserad sjukdom såg inte forskarna någon skillnad mellan grupperna när det gällde överlevnad.

Bakom studien står en forskargrupp ledd av Peter Wiklund, professor i urologi vid Karolinska institutet i Solna. Han och hans kollegor anser att yngre och i övrigt friskare patienter samt patienter med lokaliserade högrisktumörer kan ha störst nytta av kirurgi, enligt resultaten i studien.

Men den slutsatsen ifrågasätts av Anders Widmark, professor i onkologi vid Umeå universitet som själv forskar inom strålbehandling av prostatacancer.

– Studien måste tolkas mycket försiktigt då det är en observationsstudie och den patientselektion som sker till respektive behandling inte kan kompenseras eftersom det inte är en randomiserad population, säger han.

Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs universitet, ser studien som intressant och hypotesgenererande.

– Det är förvånande att högriskpatienter som fått kirurgi överlevde längre. I tidigare randomiserade studier där behandlingarna förvisso inte jämförts mot varandra så verkar strålning vara bättre, säger han och fortsätter.

– I den aktuella studien var patienterna som fått strålning äldre och sjukare. Jag tror att det är svårt att helt kompensera för dessa fakta genom olika statistiska metoder. Vad som krävs för att avgöra frågan definitivt är en randomiserad studie där metoderna jämförs direkt.

Läs hela originalstudien:

Prasanna Sooriakumaran med flera. Comparative effectiveness of radical prostatectomy and radiotherapy in prostate cancer: observational study of mortality outcomes. BMJ, publicerad online den 27 februari 2014; 348: g1502. DOI: 10.1136/bmj.g1502

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev